Đề xuất về phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
12/10/2021 13:55 PM

Đề nghị sửa đổi Nghị định 34/2019/NĐ-CP, trong đó, nghiên cứu mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (trong đó có Trưởng ban công tác Mặt trận) để đảm bảo tương xứng với khối lượng công việc ở thôn, tổ dân phố và điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Đề xuất về mức phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Đề xuất về mức phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (Ảnh minh họa)

Đây là nội dung tại Thông báo 265/TB-VPCP ngày 12/10/2021 về ý kiến của Thủ tướng tại cuộc làm việc giữa Thường trực Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về kết quả phối hợp công tác giai đoạn 2016 - 2020, 8 tháng đầu năm 2021 và trọng tâm công tác phối hợp trong thời gian tới.

Cụ thể, đối với đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 34/2019/NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, trong đó, nghiên cứu mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (trong đó có Trưởng ban công tác Mặt trận) để đảm bảo tương xứng với khối lượng công việc ở thôn, tổ dân phố và điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương:

Hiện nay Bộ Nội vụ đang đôn đốc các địa phương gửi báo cáo đánh giá những vấn đề bất cập để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Hiện hành, tại khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP quy định về người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố như sau:

1. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có).

2. Chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở.

Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại khoản này và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.”

Bên cạnh đó, đối với đề xuất về sinh hoạt phí của cán bộ Mặt trận không chuyên trách ở các cấp: Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính triển khai thực hiện tại Thông báo 138/TB-VPCP ngày 15/3/2017.

Xem thêm tại Thông báo 265/TB-VPCP ngày 12/10/2021.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,930

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn