Bổ sung nhiều dự án điện mặt trời vào quy hoạch phát triển điện lực

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
24/11/2020 10:08 AM

Thủ tướng ban hành Công văn 1632/TTg-CN ngày 20/11/2020 bổ sung danh mục dự án điện mặt trời vào quy hoạch phát triển điện lực.

Bổ sung danh mục dự án điện mặt trời vào quy hoạch phát triển điện lực

Bổ sung danh mục dán điện mặt trời vào quy hoạch phát triển điện lực (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thủ tướng đồng ý đề nghị của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục các dự án điện mặt trời và lưới điện đấu nối vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh để triển khai thực hiện theo cơ chế đấu thầu/đấu giá phát triển điện mặt trời được cấp có thẩm quyền ban hành.

Chi tiết danh mục các dự án và lưới điện đấu nối vào hệ thống điện quốc gia xem tại bảng dưới đây:

STT

Tên dự án nhà máy điện mặt trời (ĐMT)

Công suất (MWp)

Địa điểm

Phương án đấu nối

Ghi chú

1

ĐMT Phong Hòa

50

Xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Xây dựng mới trạm biến áp nâng áp 22/110 kV ĐMT Phong Hòa, công suất 63 MVA tại Nhà máy điện mặt trời Phong Hòa.

- Đường dây 110 kV mạch kép đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Phong Điền II - trạm 220 kV Phong Điền, chiều dài 2 km, tiết diện 330 mm2

 

2

ĐMT MT1

30

Xã Lộc Thạnh, huyện lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

- Xây dựng mới trạm biến áp 110 kV ĐMT MT1 công suất 25 MVA.

- Đường dây 110 kV mạch kép từ ĐMT MT1 đấu về Trạm biến áp 110 kV Hoa Lư (hoặc trạm cắt 110 kV liền kề trạm 110 kV Hoa Lư), chiều dài 8 km, tiết diện 185 mm2.

 

3

ĐMT MT2

30

Xã Lộc Thanh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Lắp máy biến áp T2 công suất 25 MVA tại Trạm biến áp 110 kV ĐMT MT1.

 

4

ĐMT Lộc Thạnh 1-1

50

Xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

- Xây dựng mới Trạm biến áp 110 kV, công suất 63 MVA.

- Xây dựng mới đường dây 110 kV mạch đơn đấu nối ĐMT Lộc Thạnh 1-1 về trạm biến áp 110 kV Hoa Lư (hoặc trạm cắt 110 kV liền kề với trạm 100 kV Hoa Lư), chiều dài 7,2 km, tiết diện 240 mm2.

 

5

ĐMT Đức Huệ 2

49

Xã Mỹ Thạch Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Lắp thêm máy biến áp T2 công suất 63 MVA tại Trạm biến áp 110 kV ĐMT Đức Huệ 1 hiện hữu.

 

6

ĐMT Tam Bố

50

Xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

- Xây dựng trạm biến áp 22/110 tại ĐMT Tam Bố, công suất 63 MVA.

- Xây dựng mới đường dây 110 kV mạch kép đấu chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Thủy điện Đa Dâng 3 - Di Linh, dây dẫn AC-240 mm2, chiều dài 1 km.

 

7

ĐMT An Cư

50

Xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

- Xây dựng mới Trạm biến áp 220 kV, công suất 63 MVA.

- Xây dựng mới đường dây 220 kV mạch kép đấu nối nhà máy chuyển tiếp trên đường dây 220 kV Châu Đốc - Kiên bình, chiều dài 0,5 km.

 

8

ĐMT Ninh Sim

40

Xã Ninh Sim, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

- Xây dựng trạm biến áp 22/110 tại ĐMT Ninh Sim, công suất 50 MVA.

- Xây dựng mới đường dây 110 kV mạch đơn đấu về Nhà máy bã mía Ninh Hòa, dây dẫn AC-185 mm2, chiều dài 6,5 km.

 

9

ĐMT Hải Lý Bình Phước 1

50

Xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

- Xây dựng mới trạm biến áp 220 kV ĐMT Hải Lý Bình Phước 1 công suất 50 MVA.

- Xây dựng đường dây 220 kV mạch đơn dài khoảng 3,5 km đấu nối đến trạm cắt 220 kV Lộc Tấn, tiết diện 400 mm2.

 

10

ĐMT Đầm An Khê

50

Mặt đầm An Khê, xã Phổ Khánh, huyện Phổ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

- Xây dựng trạm biến áp 22/110 tại ĐMT Đầm An Khê, công suất 50 MVA.

- Xây dựng đường dây 110 kV mạch kép đấu về Trạm biến áp 110 kV Đức Phổ, chiều dài 1,5 km, tiết diện 240 mm2.

 

11

ĐMT Đầm Nước Mặn

50

Mặt đầm nước mặn, xã Phổ Khánh, huyện Phổ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

- Xây dựng trạm biến áp 22/110 tại ĐMT Đầm Nước Mặn, công suất 63 MVA.

- Xây dựng đường dây 110 kV mạch đơn đấu về TBA 110 kV Đức Phổ, chiều dài 4 km, tiết diện 185 mm2.

 

12

ĐMT Tân Xuân

29.517

Xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

- Xây dựng Trạm biến áp 110 kV, công suất 40 MVA.

- Xây dựng đường dây 110 kV mạch đơn về thanh cái 110 kV Trạm biến áp 220 kV Hàm Tân, dài 3km, dây dẫn ACSR 240 mm2.

 

13

ĐMT Easup 1

50

Xã Cư M’Lan, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

- Xây dựng trạm biến áp nâng áp 22/110 kV Nhà máy điện mặt trời Ea Súp 1, công suất 1x63 MVA.

- Xây dựng đường dây mạch đơn 110kV từ trạm biến áp 22/110kV Nhà máy điện mặt trời Ea Súp 1 đấu nối vào thanh cái 110 kV trạm biến áp 110 kV Ea sup, dây dẫn ACSR 240 mm2, dài khoảng 9 km.

 

14

ĐMT Ayun Pa

25

Thị trấn Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

- Xây dựng trạm biến áp nâng 22/110 kV tại ĐMT Ayun Pa, công suất 25 MVA.

- Xây dựng đường dây 110 kV mạch kép đấu chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Chư Sê - Ayun Pa, chiều dài 0,5 km, tiết diện 240 mm2.

 

15

ĐMT Phú Thiện

40

Xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

- Xây dựng trạm biến áp nâng 22/110 kV tại ĐMT Phú Thiện, công suất 40 MVA.

- Xây dựng đường dây 110 kV mạch kép đấu chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Ayun Pa - Ea H’Leo, chiều dài 1,5 km, tiết diện 240 mm2.

 

16

ĐMT Phước Trung

50

Xã Phước Trung, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

- Xây dựng mới trạm biến áp 220 kV ĐMT Phước Trung công suất 63 MVA.

- Nhà máy ĐMT Phước Trung đấu nối bằng đường dây mạch kép chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây 220 kV Nha Trang - Tháp Chàm, chiều dài 0,4 km, tiết diện ACSR 400 mm2.

 

17

ĐMT Ia Rsuom - Bitexco - Tô Na

14,8

Xã Ia Rsuom, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

Đấu nối vào thanh cái 22 kV Nhà máy thủy điện Đăk Srông 3B

 

18

ĐMT Trang Đức

49

Xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

- Xây dựng trạm biến áp nâng 22/110 kV tại ĐMT Trang Đức, công suất 50 MVA.

- Đường dây 110 kV mạch kép đấu nối ĐMT Trang Đức chuyển tiếp trên đường dây 110 kV TĐ Krông Pa - Thủy điện Đăk Srông 3B, chiều dài 1,5 km, tiết diện phân pha 2x240 mm2.

 

19

ĐMT Ia Lốp 1

50

Xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk

- Xây dựng trạm biến áp nâng 22/110 kV tại ĐMT Ia Lốp 1, công suất 63 MVA.

- Xây dựng đường dây 110 kV mạch đơn đấu vào thanh cái 110 kV ĐMT Long Thành 1, chiều dài 0,5 km, dây dẫn 240 mm2.

- Mở rộng 01 ngăn lộ 110kV tại ĐMT Long Thành 1

 

20

ĐMT Phước Hữu 2

230

Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

- Xây dựng trạm biến áp nâng 22/220 kV ĐMT Phước Hữu 2, công suất 2x125 MVA.

- Xây dựng đường dây 220 kV mạch kép, dây dẫn phân pha 2xACSR-400 mm2, chiều dài khoảng 32,5 km đấu vào thanh cái 220 kV Trạm biến áp 500/220 kV Vĩnh Tân.

 

21

ĐMT Trị An

126

Khu vực công trình thủy điện Trị An thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

- Trạm biến áp nâng 22/110 kV Trị An, công suất 2x63 MVA.

- Xây dựng mới đường dây 110 kV mạch đơn từ trạm biến áp nâng áp ĐMT Trị An 1 (công suất 45 MW) đấu vào ngăn lộ 110 kV mở rộng Nhà máy thủy điện Trị an, chiều dài 5,5 km, tiết diện AC-300 mm2

- Xây dựng mới đường dây 22 kV mạch kép (treo trước 01 mạch) đấu nối từ trạm biến áp nâng ĐMT Trị An 2 (công suất 81 MW) đấu vào trạm biến áp 22/110 kV Vĩnh An, chiều dài 5,0 km, tiết diện AC-240 mm2.

 

22

ĐMT nối Hồ Vực Mấu

200

Xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

- Xây dựng trạm nâng áp 22/220 kV ĐMT nối hồ Vực Mấu công suất (125+63) MVA.

- Xây dựng đường dây 220 kV mạch kép từ trạm biến áp 220 kV ĐMT nối hồ Vực Mấu đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 220 kV Quỳnh Lưu - Hưng Đông, dây dẫn phân pha ACSR-2x330 mm2, chiều dài 6 km.

 

23

ĐMT hồ Khe Gỗ

250

Xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

- Xây dựng trạm nâng áp 22/110 kV ĐMT Khê Gỗ công suất 4x63 MVA.

- Xây dựng đường dây 110 kV mạch kép từ trạm biến áp 110 kV ĐMT Khe Gỗ đấu nối về thanh cái 110 kV của trạm 220 kV Quỳnh Lưu, dây dẫn phân pha ACSR-2x240 mm2, chiều dài 20 km.

- Mở rộng 02 ngăn lộ 110 kV tại trạm 220 kV Quỳnh Lưu đế đấu nối Nhà máy điện mặt trời hồ Khe Gỗ.

 

24

ĐMT Xuyên Hà

130

Xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

- Xây dựng trạm biến áp nâng áp 22/220 kV tại nhà máy ĐMT Xuyên Hà quy mô công suất 1x125 MVA;

- Xây dựng đường dây 220 kV mạch kép từ trạm biến áp nâng áp 22/220 kV nhà máy ĐMT Xuyên Hà đấu chuyển tiếp vào đường dây 220 kV Buôn Kuôp - Thủy điện Buôn Tua Srah, chiều dài khoảng 0,5 km, dây dẫn ACSR-2x400mm2.

 

25

ĐMT Ea T’ling

95

Thị trấn Ea T’ling, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

- Xây dựng trạm biến áp nâng áp 22/110 kV tại nhà máy điện mặt trời Ea T’ling quy mô công suất (40+63) MVA;

- Xây dựng đường dây 110 kV mạch kép từ trạm biến áp nâng áp 22/110 kV nhà máy ĐMT Ea T’ling đấu chuyển tiếp vào đường dây 110 kV Buôn Kuôp - Krông Nô, chiều dài khoảng 2 km, dây dẫn ACSR-240mm2.

 

26

ĐMT Cư Knia

180

Thị trấn Ea T’ling, xã Trúc Sơn và xã Cư Knia, huyện Cư Jút

- Xây dựng trạm biến áp nâng áp 22/220 kV tại nhà máy ĐMT Cư Knia quy mô công suất 160 MVA;

- Xây dựng trạm cắt 220 kV đặt gần vị trí dự kiến đấu nối trên đường dây 220 kV Buôn Kuôp - Nhà máy Điện phân nhóm, gồm 3 ngăn lộ 220 kV, có nhiệm vụ đấu nối nhà máy ĐMT Cư Knia vào hệ thống và giảm tổn thất công suất trong chế độ nhà máy ĐMT Cư Knia không phát điện.

- Xây dựng đường dây 220 kV mạch đơn từ trạm biến áp nâng áp 22/220 kV nhà máy ĐMT Cư Knia đấu vào trạm cắt 220 kV, chiều dài khoảng 7km, dây dẫn ACSR-330mm2.

 

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,002

Bài viết về

lĩnh vực Điện

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn