Hướng dẫn Chỉ thị 05 về học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2021

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
19/10/2020 14:28 PM

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn 152-HD/BTGTW ngày 16/9/2020 về công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương năm 2021.

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05 về học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2021

Ảnh chụp một phần Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05 về học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2021

Theo đó, tăng cường thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

- Cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, ngành: Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2021); 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911- 25/8/1921); Kỷ niệm năm tròn ngày thành lập, ngày truyền thống của bộ, ngành, địa phương và kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, danh nhân văn hóa.

- Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, phương hướng, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (sẽ có hướng dẫn riêng).

- Trong các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, chương trình, kiểm tra, giám sát hằng năm cần chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đạo đức, văn hóa trong Đảng; Chủ động tham mưu, đề xuất cho cấp ủy giải quyết, xử lý những vụ việc, vấn đề gây bức xúc, nổi cộm, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, những nội dung đột phá cho toàn khóa và từng năm đối với địa phương, ban, ngành, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có kết quả cụ thể và giải quyết dứt điểm.

- Phát huy vai trò gương mẫu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc thực hiện và làm cơ sở để đánh giá kết quả công tác hằng năm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

- Tiếp tục rà soát các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp theo nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với từng ngành, lĩnh vực và phù hợp với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản pháp quy của Nhà nước, quy định hiện hành của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Nghiên cứu, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu, học tập, làm theo những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện của địa phương. Đa dạng các hình thức tổ chức tọa đàm, hội thảo; sinh hoạt chuyên đề; hội thi; triển lãm; sân khấu hóa; biên soạn tài liệu; phim ngắn... để tăng cường tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và trong nhân dân trên phương tiện thông tin đại chúng, Internet, mạng xã hội.

- Tiếp tục đổi mới và tăng cường tuyên truyền về những điển hình tiên tiến, mô hình hay, kinh nghiệm tốt, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo cơ quan báo chí, đài phát thanh - truyền hình đẩy mạnh các chuyên trang, chuyên mục, tăng dung lượng, thời lượng đưa tin, phát sóng về gương người tốt, việc tốt, mô hình triển khai hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Đài Truyền hình Việt Nam và đài phát thanh - truyền hình các địa phương, ngành tiếp tục xây dựng các phóng sự, phim ngắn về các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet, mạng xã hội.

- Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cho cấp ủy kiện toàn ban chỉ đạo, hội đồng xét chọn giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị văn hóa, đơn vị biểu diễn nghệ thuật chủ động, tích cực tuyên truyền, quảng bá tác phẩm, ấn phẩm về chủ đề học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là những tác phẩm, ấn phẩm có giá trị, tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Tăng cường cung cấp thông tin về điển hình, mô hình tiêu biểu; giao lưu, đi thực tế, tổ chức trại sáng tác, tạo điều kiện cho văn nghệ sỹ, nhà báo sáng tác, quảng bá. Tổ chức xét chọn, trao giải ở địa phương và gửi tham gia Giải thưởng của Trung ương giai đoạn 2020 - 2025.

- Lựa chọn, giới thiệu những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả gửi tham gia Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2021.

Hướng dẫn 152-HD/BTGTW được Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành ngày 16/9/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 173,572

Bài viết về

lĩnh vực Đảng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn