Hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh trước 01/7/2021

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
08/10/2020 14:30 PM

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết 1004/2020/UBTVQH14 về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh.

Hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh trước 01/7/2021

Hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh trước 01/7/2021 (Ảnh minh họa)

- Khi thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh, số lượng Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng phòng có thể cao hơn số lượng quy định tại Nghị quyết 1004.

Chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm điều chỉnh, sắp xếp lại số lượng cấp phó vượt quá quy định, bảo đảm trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 01/01/2021, số lượng cấp phó phải theo đúng quy định tại Nghị quyết 1004.

- Biên chế công chức của Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh sau khi được thành lập không vượt quá số lượng biên chế công chức được phê duyệt của Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh trước khi thực hiện thí điểm hoặc hợp nhất.

Căn cứ vào tình hình thực tế, chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải xây dựng, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy định.

Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư của Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh sau khi được thành lập thực hiện theo quy định của Chính phủ.

- Kể từ ngày Nghị quyết này được thông qua (18/9/2020), chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Văn phòng Quốc hội, các cơ quan khác có liên quan dự kiến phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, quyết định biên chế công chức và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh. Thời hạn hoàn thành việc thành lập Văn phòng được thực hiện như sau:

+ Đối với các địa phương thực hiện thí điểm theo Nghị quyết 580/2018/UBTVQH14, việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh, Văn phòng UBND cấp tỉnh phải hoàn thành để bảo đảm các cơ quan này bắt đầu hoạt động từ ngày 01/01/2021;

+ Đối với các địa phương không thực hiện thí điểm theo Nghị quyết 580/2018/UBTVQH14, việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh phải hoàn thành chậm nhất là ngày 30/6/2021.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị quyết 1097/2015/UBTVQH13 Nghị định 48/2016/NĐ-CP cho đến khi Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh được thành lập theo quy định của Nghị quyết 1004.

Nghị quyết 1004/2020/UBTVQH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,994

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn