Doanh nghiệp được mở tờ khai từ 0h ngày 25/4 cho số gạo đã đưa vào cảng

25/04/2020 08:52 AM

Các lô gạo của doanh nghiệp đã đưa vào cửa khẩu quốc tế, cảng biển quốc tế trước ngày 24/3 nhưng chưa được đăng ký tờ khai hải quan sẽ được đăng ký từ 0 giờ ngày 25/4 đến hết ngày 30/4 tới đây.

Công văn 2638/TCHQ-GSQL ngày 24/4/2020

Chiều 24/4, Tổng cục Hải quan có văn bản hỏa tốc gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội lương thực Việt Nam; các doanh nghiệp xuất khẩu gạo; Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo các doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan từ 0 giờ ngày 25/4 đến hết ngày 30/4 đối với các lô hàng gạo đã đưa vào cửa khẩu quốc tế, cảng biển quốc tế trước ngày 24/3 nhưng chưa được đăng ký tờ khai hải quan.

Theo đó, các doanh nghiệp được đăng ký tờ khai hải quan cho số gạo đã đăng ký trên tờ khai hải quan, không được vượt quá số lượng thực tế đã đưa vào cảng biển quốc tế, cửa khẩu quốc tế, có văn bản xác nhận của doanh nghiệp kinh doanh cảng.

Trường hợp các doanh nghiệp có lô hàng gạo đang lưu giữ tại các cảng biển quốc tế, cửa khẩu quốc tế từ trước ngày 24/3 nhưng chưa có thông tin trong danh sách gửi  thông tin chi tiết về Tổng cục Hải quan kèm xác nhận của cơ quan Hải quan, doanh nghiệp kinh doanh cảng để cập nhật vào hệ thống.

Đáng chú ý, đối với các tờ khai hải quan đã được đăng ký (theo danh sách đã công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan) trong hạn ngạch 400.000 tấn nhưng quá 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, doanh nghiệp không xuất trình hàng hóa để cơ quan Hải quan kiểm tra, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan thực hiện hủy tờ khai hải quan theo quy định và báo cáo về Tổng cục Hải quan trước 9 giờ ngày 27/4.

Trên cơ sở số lượng hàng hóa của tờ khai hủy, Tổng cục Hải quan sẽ hồi lại hạn ngạch xuất khẩu trong tháng 4, thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử hải quan và thiết lập trên Hệ thống VNACCS/VCIS để các doanh nghiệp tiếp tục đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu từ 0 giờ ngày 28 theo các nguyên tắc quản lý hạn ngạch.

Danh sách doanh nghiệp có gạo tập kết ở cảng biển, cửa khẩu trước ngày 24/3 sẽ được mở tờ khai xuất khẩu từ ngày mai 25/4.

Ngọc Tấn

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,466

Bài viết về

lĩnh vực Xuất nhập khẩu

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn