Bộ luật lao động 2019: Nhiều điểm mới về nghỉ Tết Âm lịch, Quốc khánh

12/12/2019 09:52 AM

Ngày 20/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Bộ luật lao động 2019 (thay thế cho Bộ luật lao động 2012).

Toàn văn Bộ luật lao động 2019

Theo đó, có nhiều thay đổi về thời gian nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khách tác động lớn đến người lao động.

Thứ nhất, dịp Quốc khách được nghỉ 02 ngày (hiện nay, chỉ được nghỉ 01 ngày là ngày 02/9).

Cụ thể, là được nghỉ ngày 02/9 và ngày 01/9 hoặc ngày 03/9 (hằng năm, Thủ tướng Chính phủ sẽ căn cứ vào tình hình thực tế mà quyết định nghỉ ngày 01/9 hay ngày 03/9).

quốc khánh

Thứ hai, dịp nghỉ Tết Âm lịch được nghỉ 05 ngày.

Hiện nay, tại Nghị định 45/2013/NĐ-CP trao quyền cho người sử dụng lao động lựa chọn 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm Âm lịch hoặc 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm Âm lịch. Đồng thời, người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Tuy nhiên, kể từ ngày Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành thì người sử dụng lao động không còn quyền quyết định thời gian cụ thể nghỉ Tết Âm lịch mà thuộc về Thủ tướng Chính phủ (Căn cứ vào Khoản 3 Điều 112 Bộ luật lao động 2019).

Lưu ý: Thời gian nghỉ nêu trên người lao động vẫn được hưởng nguyên lương.

Bộ luật lao động 2019 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 39,224

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn