11 Luật dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

07/10/2019 10:33 AM

Nghị quyết 774/2019/UBTVQH14 ngày 20/9/2019 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, trong đó, bổ sung dự án Luật sửa đổi Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8).

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV (Nguồn Internet)

Như vậy, dự kiến tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, sẽ có 11 dự án luật được thông qua, gồm:

- Bộ luật Lao động (sửa đổi);

- Luật Chứng khoán (sửa đổi);

- Luật Lực lượng dự bị động viên;

- Luật Thư viện;

- Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi);

- Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 78/2019/QH14, điều chỉnh thời gian trình các dự án sau đây:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (chuyển từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, thông qua tại kỳ họp thứ 9);

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) (chuyển từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, thông qua tại kỳ họp thứ 10);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai (chuyển từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, thông qua tại kỳ họp thứ 10).

Nghị quyết 774/2019/UBTVQH14 có hiệu lực từ ngày 20/9/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,366

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn