Thi công chức kiểm sát 2019: Không còn yêu cầu chiều cao, cân nặng

12/08/2019 13:59 PM

Ngày 12/8/2019, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Thông báo 380/TT-VKSTC về việc thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019.

Thông báo thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân 2019

Theo đó, tuyển dụng  154 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát cho 36 Viện KSND cấp tỉnh.

Điều kiện chung để được đăng ký thi tuyển đó là:

- Là công dân Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam.

- Tuổi đời dự tuyển: Đối với nam không quá 35 tuổi; đối với nữ không quá 30 tuổi.

- Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng, lịch sử gia đình và bản thân không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành Kiểm sát nhân dân về bảo vệ chính trị nội bộ.

- Có phẩm chất đạo đức tốt.

- Đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, không nói lắp, nói ngọng.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Như vậy, có thể thấy so với năm 2018, thì yêu cầu về điều kiện chung để được thi tuyển công chức ngành Kiểm sát đã bỏ điều kiện về chiều cao và cân nặng.

Thông báo thi tuyển công chức ngành Kiểm sát năm 2018

Xem toàn văn Thông báo tuyển công chức tại Thông báo 380/TT-VKSTC  của VKSNDTC.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,811

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn