Xếp lương giáo viên phải phù hợp với vị trí việc làm

05/07/2019 07:50 AM

Đây là điểm mới của Luật Giáo dục 2019 về chính sách đối với nhà giáo (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020).

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ.

Hiện hành quy định: Nhà giáo được hưởng tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, từ ngày 01/7/2020, việc xếp lương giáo viên phải phù hợp vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp.

Nhà nước có chính sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện vai trò và nhiệm vụ của mình.

Ngoài ra, có chính sách khuyến khích, ưu đãi về chế độ phụ cấp và các chính sách khác đối với nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 17,330

Bài viết về

Tiền lương giáo viên

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn