Quy định mới về kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan công an

03/07/2019 15:50 PM

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân (có hiệu lực từ ngày 25/7/2019).

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ để giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công nghệ ở cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trong Công an nhân dân.

Như vậy, sẽ không kéo dài hạn tuổi phục vụ của nữ sĩ quan cấp tướng như quy định hiện hành.

Sĩ quan được kéo dài hạn tuổi phục vụ khi có đủ các điều kiện sau:

- Đơn vị trực tiếp sử dụng sĩ quan có nhu cầu và còn thiếu biên chế so với ấn định;

- Có sức khỏe, phẩm chất, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và tự nguyện tiếp tục làm việc theo yêu cầu.

Sĩ quan có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ một hoặc nhiều lần, mỗi lần không quá 02 năm (24 tháng). Tổng thời gian kéo dài như sau:

- Không quá 10 năm đối với giáo sư;

- Không quá 07 năm đối với phó giáo sư;

- Không quá 05 năm đối với tiến sĩ, chuyên gia cao cấp.

(Hiện hành, Nghị định 103/2015/NĐ-CP chỉ quy định thời gian kéo dài nhưng không quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ một hoặc nhiều lần).

Trong thời gian kéo dài tuổi phục vụ, sĩ quan được kéo dài hạn tuổi phục vụ có quyền đề nghị nghỉ làm việc để hưởng chế độ nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

Thẩm quyền kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và do cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,063

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn