Bổ sung thêm 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan

06/06/2019 16:13 PM

Ngày 31/05/2019, Bộ tài chính ban hành Quyết định 911/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới, TTHC sửa đổi, bãi bỏ thuộc lĩnh vực Hải quan.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, bổ sung thêm 03 TTHC trong lĩnh vực Hải quan, bao gồm:

- Thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an toàn xã hội; hàng hóa nhập khẩu để khác phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác.

- Thủ tục cấp sổ định mức miễn thuế đối với hàng hóa của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ.

- Thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Bên cạnh đó, Quyết định 911/QĐ-BTC còn sửa đổi, bổ sung 05 TTHC, cụ thể:

- Thủ tục thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu;

- Thủ tục giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Chi cục Hải quan;

- Thủ tục giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính;

- Thủ tục hoàn thuế/không thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Thủ tục miễn thuế đối với tài sản di chuyển vượt định mức miễn thuế, quà biếu, quà tặng vượt định mức miễn thuế của cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động.

Quyết định 911/QĐ-BTC chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 31/5/2019.

Phạm Hồng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,863

Bài viết về

lĩnh vực Xuất nhập khẩu

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn