Hàng hóa tạm nhập, tái xuất được lưu lại tại Việt Nam không quá 60 ngày

28/05/2018 15:17 PM

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Theo đó, hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất được thực hiện theo quy định như sau:

- Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan từ khi tạm nhập cho tới khi hàng hóa thực hiện tái xuất ra khỏi Việt Nam.

- Không chia nhỏ hàng hóa vận chuyển bằng công-ten-nơ trong suốt quá trình vận chuyển từ cửa khẩu tạm nhập đến khu vực chịu sự giám sát, địa điểm tái xuất thuộc cửa khẩu, lối mở biên giới theo quy định.

- Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất được lưu lại tại Việt Nam không quá 60 ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập.

- Trường hợp cần kéo dài, thương nhân có văn bản đề nghị gia hạn gửi Chi cục Hải quan, thời hạn gia hạn mỗi lần không quá 30 ngày và không quá 2 lần gia hạn cho mỗi lô hàng tạm nhập, tái xuất.

- Quá thời hạn nêu trên, thương nhân phải tái xuất hàng hóa ra khỏi Việt Nam hoặc tiêu hủy.

Xem thêm chi tiết tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2018.

Kim Huệ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 20,943

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn