Toàn bộ Văn bản hợp nhất các Luật năm 2017

16/10/2017 15:14 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật toàn bộ Văn bản hợp nhất các Luật được ký xác thực văn bản hợp nhất trong năm 2017.

STT

Số hiệu

Tên văn bản

Ngày ký xác thực

1

01/VBHN-VPQH

Bộ luật hình sự

10/7/2017

2

02/VBHN-VPQH

Luật đấu thầu

28/6/2017

3

03/VBHN-VPQH

Luật thương mại

28/6/2017

4

04/VBHN-VPQH

Luật đầu tư

28/6/2017

5

05/VBHN-VPQH

Luật phí, lệ phí

04/7/2017

6

06/VBHN-VPQH

Luật tài nguyên nước

04/7/2017

Văn bản hợp nhất

Ghi chú: THƯ VIỆN PHÁP LUẬT sẽ cập nhật những Văn bản hợp nhất các Luật được ký xác thực văn bản hợp nhất trong năm 2017 kịp thời tại đây.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 16,363

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn