Bộ câu hỏi sát hạch hành nghề HĐ xây dựng áp dụng từ 10/10/2017

12/10/2017 17:16 PM

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định 145/QĐ-BXD về việc công bố cập nhật và điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kèm theo Quyết định 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016.

Bộ câu hỏi sát hạch hành nghề HĐ xây dựng mới nhất

Ảnh chụp một phần Bộ câu hỏi

Bộ câu hỏi trắc nghiệm là cơ sở để tạo lập đề sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề; theo đó, câu hỏi trong đề sát hạch được lựa chọn ngẫu nhiên từ Bộ câu hỏi trắc nghiệm phù hợp với lĩnh vực hoạt động xây dựng, hạng của chứng chỉ hành nghề.

Quyết định 145/QĐ-BXD có hiệu lực từ ngày 10/10/2017.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,377

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn