16/12/2011 10:58 AM

Bộ trưởng Tư pháp lưu ý trong kiến nghị góp ý sửa Hiến pháp, các bộ, ngành cần nêu nội dung xứng tầm, tránh vấn đề mang tính sự vụ.

Sáng 15/12, Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 tổ chức hội nghị kiểm tra việc tổng kết của 18 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh chủ trì hội nghị.

Ông Vũ Đức Đam, Phó trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh, vào thời điểm này, việc tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 là một nhiệm vụ rất quan trọng, là một vận hội lớn của toàn dân tộc trong việc xem xét lại Bộ luật gốc của đất nước. 

Tính đến hết ngày 14/12, Ban chỉ đạo đã nhận được 12 dự thảo báo cáo từ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Nhiều dự thảo về cơ bản thể hiện được mục đích, yêu cầu tổng kết của Chính phủ. Nhiều nội dung đánh giá, kiến nghị, đề xuất liên quan đến lý luận và thực tiễn pháp lý cần giải quyết liên quan đến sửa đổi Hiến pháp.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, quá trình tổng kết thi hành Hiến pháp đã gặp một số khó khăn vướng mắc như một số bộ có chức năng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực nên phạm vi tổng kết rộng, nội dung phức tạp đòi hỏi sự đầu tư lớn cho việc điều tra, khảo sát, thảo luận kỹ, nên đã không đảm bảo tiến độ như quy định. Vấn đề huy động nguồn lực, bố trí kinh phí cho công tác tổng kết thi hành Hiến pháp cũng là một trong những vướng mắc cần tháo gỡ thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo nhấn mạnh kết quả tổng kết sẽ là cơ sở quan trọng để Trung ương và Quốc hội đưa ra quyết định về phạm vi sửa đổi Hiến pháp. Tuy công tác này được triển khai vào thời gian cuối năm sẽ là khó khăn, thách thức với các bộ, ngành, vì vậy cần tập trung nguồn nhân lực có chất lượng để đảm bảo hoàn thành công việc, đưa ra được những đề xuất chính xác trong công tác lập pháp.

Trong thời gian tới, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo bộ, ngành cần tập trung cao đôn đốc các đơn vị trực thuộc hoàn thiện báo cáo, lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ trong ngành để báo cáo thể hiện ý chí và trí tuệ của ngành.

Theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường, báo cáo chung của Chính phủ phải thể hiện toàn diện các vấn đề liên quan đến vị trí, chức năng quyền hạn của Chính phủ từ tập hợp các báo cáo của bộ, ngành. Vì thế, các đề xuất, kiến nghị cần nêu các vấn đề có nội dung xứng tầm, tránh nêu các vấn đề mang tính sự vụ, mang nặng tính chất vì quyền lợi của bộ, ngành và sự tham gia rộng rãi của toàn dân, các chuyên gia, nhà quản lý, khoa học, các lão thành cách mạng.

Nội dung báo cáo nên đi sâu vào vấn đề xây dựng bộ máy nhà nước, xây dựng kiến trúc thượng tầng; quan hệ giữa Trung ương và địa phương trong thể chế một nhà nước đơn nhất; quyền và nghĩa vụ công dân; nghiên cứu và nhận thức đúng về phạm vi, nội dung điều chỉnh của Hiến pháp. Các bộ sẽ phải nộp báo cáo lên Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trước ngày 26/12.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết thêm, Chính phủ sẽ lấy ý kiến trực tiếp của các bộ, ngành, địa phương; tổ chức hội thảo về công tác tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 tại 3 miền.

Theo Vietnam Plus

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,569

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn