Sẽ chỉ có một luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt dùng chung

08/04/2017 09:33 AM

Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sẽ được xây dựng để áp dụng chung cho ba đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong, trong đó có tính đến đặc thù của từng đơn vị.

Theo văn bản mới nhất của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, dựa trên ý kiến kết luận của Bộ Chính trị về việc xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, thì sẽ chỉ có một luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt để xây dựng để áp dụng chung cho cả ba đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Phú Quốc và Bắc Vân Phong.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang xây dựng Luật để sớm trình Quốc hội.

 “Trong Luật có tính đến tính đặc thù của từng đơn vị. Các nội dung, cơ chế, chính sách ưu đãi về kinh tế - xã hội phải được quy định trong Luật và đảm bảo vượt trội, đủ sức cạnh tranh với khu vực và quốc tế”, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo.

Thông tin cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bắt đầu dự thảo Luật và báo cáo Chính phủ xem xét. Theo đề xuất của Bộ, việc xây dựng Luật có thể được xây dựng theo hai phương án, hoặc một luật áp dụng dùng chung, hoặc có các luật riêng áp dụng cho từng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được xây dựng.

đầu tư

Tuy nhiên, theo như văn bản của Chính phủ, thì sẽ chỉ xây dựng một luật đơn vị - hành chính đặc biệt để áp dụng chung.

Cũng theo văn bản này, các địa phương Quảng Ninh, Khánh Hòa và Kiên Giang trong thời gian chuẩn bị xây dựng Luật, với chủ trương đã có chủ động xây dựng quy hoạch, đề án, định hướng phát triển, định hướng đầu tư, tập trung phát triển những ngành nghề, lĩnh vực chủ đạo phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới, tiềm năng, lợi thế so sánh và điều kiện thực tế của từng địa phương, chuẩn bị tốt công tác cán bộ để khi Luật ban hành và triển khai thực hiện ngay.

Trong khi đó, các bộ Quốc phòng, Công an phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan và địa phương chủ động xây dựng đề án đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội trong các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Còn Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, hoàn thiện đề án và tài liệu liên quan sớm cung cấp cho Quốc hội để các đại biểu Quốc hội tiếp cận tài liệu, nghiên cứu và đóng góp ý kiến.

Theo chỉ đạo cách đây chưa lâu của Chính phủ, đầu tháng 4 này, các địa phương phải hoàn thành đề án xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt để trình Chính phủ.

Nguyên Đức

Theo Báo Đầu tư

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,676

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn