Bộ luật Lao động 2017: Bỏ quy định “hành kinh được nghỉ 30 phút”

13/12/2016 09:08 AM

Theo Bộ luật Lao động 2012 thì lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút (thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động).

Bộ luật lao động 2017

Tuy nhiên, tại Dự thảo Bộ luật Lao động 2017 (dự kiến bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 và thay thế Bộ luật Lao động 2012) đã bãi bỏ quy định có lợi cho lao động nữ nêu trên.

Đồng thời tại Dự thảo Bộ luật Lao động 2017 cũng bãi bỏ quy định "Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc (thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động)".

Như vậy, nếu Dự thảo Bộ luật Lao động 2017 được Quốc hội thông qua thì phần nào quyền lợi của lao động nữ bị “cắt giảm” so với quy định hiện hành.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 48,719

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn