Công văn 15220/BTC-HCSN: Chuyển trả ngân sách kinh phí cấp trùng thẻ BHYT

05/12/2016 14:21 PM

Mới đây, Bộ Tài chính ban hành Công văn 15220/BTC-HCSN gửi UBND các tỉnh, thành phố và Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn xử lý đối với số kinh phí cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2014.

Theo đó, từ việc rà soát của cơ quan BHXH các địa phương và cơ quan liên quan, UBND các tỉnh, thành phố đã báo cáo về Bộ Tài chính kết quả kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT các đối tượng được ngân sách nhà nước (NSNN) đóng, hỗ trợ tiền đóng năm 2014.

Theo đó, tổng số thẻ BHYT cấp trùng năm 2014 là 160.912 thẻ; tổng số tiền cấp trùng là  82,29 tỷ đồng.

Công văn 15220 của Bộ Tài chính hướng dẫn, theo nguyên tắc, toàn bộ số kinh phí cấp trùng thẻ BHYT do NSNN cấp nào bảo đảm thì thu hồi nộp NSNN cấp đó.

Cụ thể, kinh phí cấp trùng thẻ cho các đối tượng được ngân sách Trung ương đóng, hỗ trợ tiền đóng (người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng, thân nhân lực lượng quân đội, công an, cơ yếu) thì thu hồi nộp ngân sách Trung ương. Kinh phí cấp trùng thẻ cho các đối tượng được ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ tiền đóng thì thu hồi nộp ngân sách địa phương.

Đối với kinh phí cấp trùng thẻ BHYT tại các địa phương được ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHYT, Bộ Tài chính sẽ giảm trừ vào nhu cầu kinh phí mua thẻ BHYT để xác định số kinh phí ngân sách Trung ương phải bổ sung năm 2016.

Bộ Tài chính hướng dẫn BHXH Việt Nam trích 82,29 tỷ đồng từ Quỹ dự phòng khám chữa bệnh BHYT để nộp ngân sách. Trong đó, nộp ngân sách Trung ương 6,95 tỷ đồng thuộc kinh phí cấp trùng thẻ BHYT cho các đối tượng do ngân sách Trung ương bảo đảm; BHXH Việt Nam chuyển cho BHXH các tỉnh, thành phố số tiền 75,34 tỷ đồng thuộc kinh phí cấp trùng thẻ BHYT cho các đối tượng do ngân sách địa phương bảo đảm để cơ quan BHXH cấp tỉnh nộp trả ngân sách địa phương. Đồng thời, khi tổng hợp quyết toán năm 2016, tổng hợp số tiền 82,29 tỷ đồng cấp trùng thẻ năm 2014 vào quyết toán Quỹ BHYT, chi tiết Quỹ dự phòng khám chữa bệnh BHYT.

Về rà soát việc cấp thẻ BHYT năm 2015, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì phối hợp với cơ quan BHXH và các cơ quan liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát và hoàn thành trước ngày 31/5/2017.

Giảm tối đa thẻ BHYT cấp trùng

Theo ông Chu Minh Tộ, Trưởng Ban Sổ, thẻ BHXH Việt Nam, nguyên nhân của việc cấp trùng thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ tiền đóng là do có nhiều cơ quan quản lý lập danh sách đối tượng chuyển sang cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT. Do đó, thông tin không trùng khớp (họ tên, địa chỉ, ngày sinh...) dẫn đến một người có thể được cấp hơn một thẻ ở các nhóm đối tượng khác nhau. Ví dụ, vừa có thẻ thuộc nhóm người có công với cách mạng, vừa ở nhóm thân nhân lực lượng vũ trang, hay cựu chiến binh, người dân tộc thiểu số...

Bên cạnh đó, chúng ta cũng chưa xây dựng được mã định danh cá nhân và hệ thống cơ sở dữ liệu cấp thẻ BHYT tập trung nên khi có nhiều đầu mối cùng đề nghị cơ quan BHXH cấp thẻ thì việc trùng thẻ là không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, từ sự chủ động rà soát của BHXH các tỉnh, thành phố, số thẻ BHYT cấp trùng đã giảm rất nhiều qua các năm (năm 2014 giảm 70% so với năm 2013). Hơn nữa, thực hiện Luật BHYT năm 2014, có hiệu lực từ năm 2015, đã quy định cụ thể việc NSNN đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT cho các đối tượng nên số thẻ cấp trùng sẽ giảm. Cho dù, một người có được cấp nhiều thẻ BHYT nhưng khi đi khám chữa bệnh thì cũng chỉ sử dụng 1 thẻ và số tiền cấp trùng vẫn nằm trong Quỹ BHYT nên không bị thất thoát NSNN do cấp trùng thẻ.

Triển khai thực hiện Công văn 15220/BTC-HCSN của Bộ Tài chính, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Vụ trưởng Vụ Tài chính-Kế toán (BHXH Việt Nam) cho biết ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Tài chính rà soát, đối chiếu số liệu và thống nhất cách thức hoàn trả ngân sách địa phương kinh phí cấp thẻ trùng năm 2014. Báo cáo cụ thể kinh phí thực hiện bù trừ với số ngân sách địa phương phải đóng, hỗ trợ đóng BHYT; kinh phí tỉnh đề nghị BHXH Việt Nam chuyển để hoàn trả ngân sách địa phương. Đến nay, BHXH các địa phương đã báo cáo đầy đủ về BHXH Việt Nam, Vụ Tài chính-Kế toán đang tổng hợp, hoàn thiện để chuyển kinh phí cho BHXH các tỉnh chuyển trả ngân sách địa phương ngay trong tháng 12/2016.

Còn theo ông Nguyễn Trí Đại, Trưởng Ban Thu BHXH Việt Nam, trong năm 2016 này, BHXH Việt Nam sẽ hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin hộ gia đình tham gia BHYT tập trung cả nước để cấp mã định danh cá nhân cho toàn bộ dân số. Do đó, từ năm 2017 trở đi, việc cấp trùng thẻ BHYT sẽ được hạn chế.

Thu Cúc

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,321

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn