Thẩm định đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về đầu tư, kinh doanh

01/08/2016 11:04 AM

Ngày 29/7/2016, Hội đồng tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về đầu tư, kinh doanh (Hội đồng) đã tiến hành cuộc họp thẩm định đối với đề nghị xây dựng dự án Luật này. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp

Ảnh: Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng chủ trì cuộc họp

Hội đồng đánh giá việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về đầu tư, kinh doanh là cần thiết nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế và sự thiếu thống nhất giữa quy định của các Luật về đầu tư, kinh doanh liên quan thủ tục hành chính và ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Thông qua đó, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, an toàn và thân thiện cho mọi người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, việc ban hành Luật này sẽ tạo cơ sở pháp lý hoàn thiện hơn để bảo đảm cho việc thực hiện đầy đủ, nhất quán quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trong những ngành, nghề mà Luật không cấm.

Về đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Luật, Hội đồng cơ bản nhất trí với đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Luật. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi, Hội đồng đã đề nghị cơ quan lập đề nghị cần rà soát lại để xác định phạm vi các luật dự kiến sửa đổi, bổ sung và nêu rõ trong Tờ trình mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc xác định phạm vi sửa đổi, bổ sung, cũng như giải trình cụ thể vì sao sửa đổi, bổ sung 11 luật được xác định trong đề nghị.

Về một số vấn đề cụ thể, Hội đồng tư vấn tập trung cho ý kiến về các vấn đề lớn liên quan đến phạm vi điều chỉnh, chính sách sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và chính sách sửa đổi Luật doanh nghiệp.

Đối với chính sách sửa đổi Luật doanh nghiệp, các thành viên Hội đồng vẫn còn hai loại ý kiến khác nhau. Đa số thành viên Hội đồng cho rằng, việc sửa đổi Điều 3 của Luật doanh nghiệp theo hướng quy định việc thành lập doanh nghiệp thực hiện thống nhất theo Luật doanh nghiệp là cần thiết vì bảo đảm sự phù hợp với nguyên tắc sửa đổi Luật doanh nghiệp là tách bạch giữa thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp và cấp giấy phép kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; khắc phục phân tán và thiếu thống nhất trong giải quyết thủ tục thành lập doanh nghiệp và gia nhập thị trường, tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp khi gia nhập thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có hoạt động trong nhiều ngành nghề khác nhau và tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng một cơ sở dữ liệu đầy đủ, thống nhất về doanh nghiệp trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, cũng có ý kiến thành viên Hội đồng cho rằng, chính sách sửa đổi Luật doanh nghiệp nêu trên là không hợp lý, vì sẽ gây khó khăn cho cơ quan quản lý cũng như các doanh nghiệp trong một số lĩnh vực đặc thù (kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm...). Mặt khác, chính sách này có thể được giải quyết thông qua cơ chế liên thông hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đăng ký thành lập doanh nghiệp giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về đầu tư, kinh doanh sẽ được trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 7/2016 (dự kiến ngày 01/8 và 02/8/2016). Sau khi Chính phủ xem xét, thông qua đề nghị, Bộ Tư pháp sẽ chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đề nghị để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV tại Phiên họp tới theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII tại Phiên họp lần thứ 50.

Li Mi

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,668

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn