Toàn bộ chính sách mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 03/2016

01/03/2016 09:16 AM

Sau đây là toàn bộ những chính sách mới bắt đầu có hiệu lực thi hành từ tháng 03/2016:

 
Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đầu tư
1. Thông tư 08/2016/TT-BTC  quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:05/03/2016
2. Quyết định 12/2016/QĐ-UBND Quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Ngày hiệu lực:07/03/2016
Thương mại
1. Thông tư 03/2016/TT-BYT Quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày hiệu lực:06/03/2016
2. Nghị định 07/2016/NĐ-CP  quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Ngày hiệu lực:10/03/2016
3. Thông tư 01/2016/TT-BTTTT  sửa đổi Thông tư 21/2013/TT-BTTTT Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực:15/03/2016
4. Quyết định 307/QĐ-TTg  năm 2016 điều chỉnh mức cho vay đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực:15/03/2016
5. Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN  Quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Công thương - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày hiệu lực:21/03/2016
6. Thông tư 59/2015/TT-BCT  quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày hiệu lực:31/03/2016
Xuất nhập khẩu
1. Thông tư 16/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02, 39.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:06/03/2016
2. Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN  Quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Công thương - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày hiệu lực:21/03/2016
Tiền tệ - Ngân hàng
1. Thông tư 40/2015/TT-NHNN  quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng đồng Việt Nam để thực hiện hoạt động phát hành chứng khoán tại Việt Nam của người không cư trú là tổ chức do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
2. Thông tư 39/2015/TT-NHNN  quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ để thực hiện việc phát hành chứng khoán ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
3. Thông tư 36/2015/TT-NHNN  quy định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
4. Thông tư 32/2015/TT-NHNN  quy định về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
5. Thông tư 34/2015/TT-NHNN  hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
6. Thông tư 31/2015/TT-NHNN  Quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
7. Thông tư 33/2015/TT-NHNN  về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính vi mô do Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
8. Thông tư 13/2016/TT-BTC  sửa đổi Thông tư 114/2014/TT-BTC hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản và Thông tư 117/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 67/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:04/03/2016
9. Quyết định 307/QĐ-TTg  năm 2016 điều chỉnh mức cho vay đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực:15/03/2016
10. Quyết định 306/QĐ-TTg  năm 2016 điều chỉnh mức cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực:15/03/2016
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. Thông tư 03/2016/TT-BTC  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Kênh Tắt và phà Láng Sắt, Quốc lộ 53 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
2. Quyết định 06/2016/QĐ-UBND  về Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ngày hiệu lực:01/03/2016
3. Thông tư 16/2016/TT-BTC  sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02, 39.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:06/03/2016
Chứng khoán
1. Thông tư 40/2015/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng đồng Việt Nam để thực hiện hoạt động phát hành chứng khoán tại Việt Nam của người không cư trú là tổ chức do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
2. Thông tư 39/2015/TT-NHNN  quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ để thực hiện việc phát hành chứng khoán ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
3. Thông tư 202/2015/TT-BTC hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
4. Thông tư 15/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 183/2011/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và quản lý quỹ mở do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:15/03/2016
Bảo hiểm
1. Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
2. Thông tư 20/2016/TT-BTC  hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:20/03/2016
Lao động - Tiền lương
1. Quyết định 04/2016/QĐ-TTg  áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày hiệu lực:20/03/2016
Công nghệ thông tin
1. Thông tư 31/2015/TT-NHNN  Quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
2. Thông tư 22/2015/TT-BTTTT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
3. Thông tư 23/2015/TT-BTTTT  ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
4. Thông tư 01/2016/TT-BTTTT  sửa đổi Thông tư 21/2013/TT-BTTTT Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực:15/03/2016
5. Nghị định 06/2016/NĐ-CP  quy định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
Ngày hiệu lực:15/03/2016
6. Thông tư 03/2016/TT-BTTTT  quy định về tiếp công dân, xử lỷ và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày hiệu lực:18/03/2016
7. Thông tư 02/2016/TT-BTTTT  quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực:25/03/2016
8. Thông tư 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày hiệu lực:31/03/2016
Bất động sản
1. Thông tư 61/2015/TT-BTNMT  quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
2. Thông tư 18/2016/TT-BTC  hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:07/03/2016
Bộ máy hành chính
1. Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
2. Thông tư 61/2015/TT-BTNMT  quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
3. Thông tư 04/2016/TT-BQP  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Trung tâm Giữ gìn hòa bình Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
4. Thông tư 03/2016/TT-BQP  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
5. Thông tư 01/2016/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 04/2015/NĐ-CP thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
6. Thông tư 83/2015/TT-BGTVT  quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
7. Nghị định 05/2016/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân
Ngày hiệu lực:01/03/2016
8. Quyết định 02/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ, tỉnh Quảng Trị
Ngày hiệu lực:03/03/2016
9. Quyết định 05/2016/QĐ-UBND  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị
Ngày hiệu lực:06/03/2016
10. Nghị định 08/2016/NĐ-CP  quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
Ngày hiệu lực:10/03/2016
11. Thông tư 01/2016/TT-CA  quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày hiệu lực:11/03/2016
12. Thông tư 07/2016/TT-BQP  quy định phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm; bổ nhiệm chức vụ, giáng chức, cách chức; chức vụ tương đương và cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày hiệu lực:12/03/2016
13. Thông tư 19/2016/TT-BTC  hướng dẫn nội dung Quyết định 58/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:16/03/2016
14. Thông tư 03/2016/TT-TANDTC Quy chế hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày hiệu lực:17/03/2016
15. Thông tư 02/2016/TT-TANDTC Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày hiệu lực:17/03/2016
16. Thông tư 03/2016/TT-BTTTT  quy định về tiếp công dân, xử lỷ và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày hiệu lực:18/03/2016
17. Nghị định 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ
Ngày hiệu lực:20/03/2016
Vi phạm hành chính
1. Thông tư 85/2015/TT-BGTVT  quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
Thủ tục Tố tụng
1. Thông tư 01/2016/TT-CA  quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày hiệu lực:11/03/2016
2. Thông tư 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Ngày hiệu lực:16/03/2016
3. Thông tư 03/2016/TT-TANDTC  Quy chế hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày hiệu lực:17/03/2016
4. Thông tư 02/2016/TT-TANDTC  Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày hiệu lực:17/03/2016
Tài chính nhà nước
1. Thông tư 10/2016/TT-BTC  hướng dẫn thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
2. Thông tư 04/2016/TT-BTC  Quy định về định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo dự trữ quốc gia để thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
3. Nghị định 05/2016/NĐ-CP  quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân
Ngày hiệu lực:01/03/2016
4. Quyết định 02/2016/QĐ-UBND  năm 2016 về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản do tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực:03/03/2016
5. Thông tư 08/2016/TT-BTC  quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:05/03/2016
6. Thông tư 09/2016/TT-BTC  Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:05/03/2016
7. Quyết định 01/2016/QĐ-TTg về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực:05/03/2016
8. Thông tư 14/2016/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính khi các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:07/03/2016
9. Quyết định 307/QĐ-TTg  năm 2016 điều chỉnh mức cho vay đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực:15/03/2016
10. Quyết định 306/QĐ-TTg năm 2016 điều chỉnh mức cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực:15/03/2016
11. Thông tư 19/2016/TT-BTC  hướng dẫn nội dung Quyết định 58/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:16/03/2016
12. Thông tư 20/2016/TT-BTC  hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:20/03/2016
13. Quyết định 05/2016/QĐ-TTg  về quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực:25/03/2016
Xây dựng - Đô thị
1. Quyết định 04/2016/QĐ-UBND Quy định về quản lý việc sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Ngày hiệu lực:06/03/2016
Giao thông - Vận tải
1. Thông tư 03/2016/TT-BTC  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Kênh Tắt và phà Láng Sắt, Quốc lộ 53 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
2. Thông tư 92/2015/TT-BGTVT  quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
3. Thông tư 85/2015/TT-BGTVT  quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
4. Thông tư 83/2015/TT-BGTVT  quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
5. Thông tư 84/2015/TT-BGTVT  sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
6. Thông tư 91/2015/TT-BGTVT  quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
7. Quyết định 04/2016/QĐ-UBND  Quy định về quản lý việc sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Ngày hiệu lực:06/03/2016
8. Thông tư 93/2015/TT-BGTVT  Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu cho phương tiện thủy tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực:15/03/2016
Giáo dục
1. Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT  Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày hiệu lực:02/03/2016
Tài nguyên - Môi trường
1. Thông tư 01/2016/TT-BTNMT  quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lập do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
2. Thông tư 64/2015/TT-BTNMT  quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
3. Thông tư 65/2015/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày hiệu lực:01/03/2016
4. Thông tư 66/2015/TT-BTNMT  quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
5. Thông tư 67/2015/TT-BTNMT  ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
6. Thông tư 76/2015/TT-BTNMT  ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
7. Thông tư 77/2015/TT-BTNMT  ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
8. Thông tư 50/2015/TT-BYT  Quy định việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
9. Quyết định 06/2016/QĐ-UBND  về Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ngày hiệu lực:01/03/2016
10. Quyết định 01/2016/QĐ-TTg  về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực:05/03/2016
Thể thao - Y tế
1. Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC  quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
2. Thông tư 02/2016/TT-BYT  bổ sung Điều 9 Thông tư 14/2012/TT-BYT quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm” (GMP) và hướng dẫn triển khai, áp dụng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
3. Thông tư 18/2015/TT-BVHTTDL  quy định về điều kiện tập luyện và thi đấu môn Ôtô thể thao địa hình do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
4. Thông tư 17/2015/TT-BVHTTDL  quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
5. Thông tư 53/2015/TT-BYT  Quy định điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
6. Thông tư 50/2015/TT-BYT Quy định việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
7. Thông tư 44/2015/TT-BYT  về danh mục vi chất dinh dưỡng sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
8. Thông tư 03/2016/TT-BYT  Quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày hiệu lực:06/03/2016
9. Quyết định 02/2016/QĐ-TTg  quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực:15/03/2016
10. Nghị định 09/2016/NĐ-CP  quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
Ngày hiệu lực:15/03/2016
Quyền dân sự
1. Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành quy định của Luật hôn nhân và gia đình do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
2. Thông tư 10/2016/TT-BTC  hướng dẫn thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
Văn hóa - Xã hội
1. Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP  hướng dẫn thi hành quy định của Luật hôn nhân và gia đình do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Ngày hiệu lực:01/03/2016
2. Nghị định 05/2016/NĐ-CP  quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân
Ngày hiệu lực:01/03/2016
3. Thông tư 12/2015/TT-BVHTTDL sửa đổi Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim kèm theo Quyết định 49/2008/QĐ-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày hiệu lực:15/03/2016
4. Quyết định 306/QĐ-TTg  năm 2016 điều chỉnh mức cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực:15/03/2016
5. Nghị định 06/2016/NĐ-CP  quy định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
Ngày hiệu lực:15/03/2016
Lĩnh vực khác
1. Quyết định 04/2016/QĐ-UBND  Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020
Ngày hiệu lực:04/03/2016
                      

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 99,742

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn