Danh sách Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XI

20/10/2015 08:42 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu lại 16 Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XI (Giai đoạn 2011 - 2015):

1. Nguyễn Phú Trọng (Tổng Bí thư)

Nguyễn Phú Trọng

2. Trương Tấn Sang

Trương tấn sang

3. Phùng Quang Thanh

phùng quang thanh

4. Nguyễn Tấn Dũng

nguyễn tấn dũng

5. Lê Hồng Anh

lê hồng anh

6. Lê Thanh Hải

lê thanh hải

7. Tô Huy Rứa

tô huy rứa

8. Phạm Quang Nghị

phạm quang nghị

9. Trần Đại Quang

trần đại quang

10. Tồng Thị Phóng

tồng thị phóng

11. Ngô Văn Dụ

Ngô văn dụ

12. Đinh Thế Huynh

Đinh thế huynh

13. Nguyễn Sinh Hùng

nguyễn sinh hùng

14. Nguyễn Xuân Phúc

nguyễn xuân phúc

15. Nguyễn Thị Kim Ngân (được bầu bổ sung tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI)

nguyễn thị kim ngân

16. Nguyễn Thiện Nhân (được bầu bổ sung tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI)

nguyễn thiện nhân

Trúc Anh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,529

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn