Thời gian, địa điểm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
09/06/2022 10:45 AM

Khi thu hồi đất, nếu người dân đáp ứng đủ điều kiện luật định thì được bồi thường, hỗ trợ. Đồng thời pháp luật cũng quy định về thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất.

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/tintuc/2022/06/09/thu-hoi-dat.png

Thời gian, địa điểm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất (Ảnh minh họa)

1. Thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 93 Luật Đất đai 2013 thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi.

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 69 Luật Đất đai 2013 thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng người có đất thu hồi, trong đó ghi rõ về:

+ Mức bồi thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có);

+ Thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ;

+ Thời gian bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có);

+ Thời gian bàn giao đất đã thu hồi cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Như vậy, thời gian, địa điểm để người dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất được ghi rõ trong quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

2. Chậm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất thì có bị tính lãi?

Trường hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả thì khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi, ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì người có đất thu hồi còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả.

Như vậy, khi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả tiền thì người dân sẽ được nhận thêm một khoản tiền chậm trả.

3. Người dân không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất xử lý thế nào?

Trường hợp người có đất thu hồi không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì tiền bồi thường, hỗ trợ được gửi vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước.

Căn cứ pháp lý: Điều 93 Luật Đất đai 2013.

>>> Xem thêm: Trường hợp gia đình đang có tranh chấp về nhận tiền bồi thường thì bên thu hồi đất có chuyển tiền cho gia đình không?

Nhà nước thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội thì hộ gia đình được bồi thường về đất và chi phí đầu tư vào đất như thế nào?

Năm 2022, bắt buộc phải có chữ ký của người bị thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong biên bản đo đạc, kiểm đếm?

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,572

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn