Sắp có Nghị định về tập trung, tích tụ đất đai

23/10/2019 07:54 AM

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp.

Cụ thể, Nghị định này quy định các cơ chế, chính sách, trình tự và trách nhiệm thực hiện nhằm khuyến khích tập trung, tích tụ đất nông nghiệp để tổ chức sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Việc tập trung, tích tụ đất nông nghiệp được thực hiện thông qua các phương thức:

- Dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp;

- Thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp;

- Liên kết, hợp tác để tổ chức sản xuất nông nghiệp;

- Nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp;

- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Đối với những địa phương đã thực hiện việc dồn điền, đổi thửa nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận thì Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính theo hiện trạng sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa; tổ chức kê khai, đăng ký sử dụng đất; lập hồ sơ và trình UBND cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất sau khi đã dồn điền, đổi thửa; ký lại Hợp đồng thuê đất theo phương án dồn điền, đổi thửa được phê duyệt đối với các trường hợp thuê đất.

Đối với những địa phương đang thực hiện việc dồn điền, đổi thửa trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo phương án dồn điền, đổi thửa.

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,931

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn