INFOGRAPHIC 10/12/2019 10:57 AM

Infographic: Phân định đơn vị hành chính tại Việt Nam

10/12/2019 10:57 AM

Căn cứ vào Điều 110 của Hiến pháp năm 2013 (được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013) thì đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phân định như sau:

Đơn vị hành chính

TPTTTW: Thành phố trực thuộc trung ương

TPTTTPTTTW: Thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc trung ương

TPTT tỉnh: Thành phố trực thuộc tỉnh.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,863

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn