INFOGRAPHIC 06/12/2019 15:25 PM

Infographic: 07 trường hợp Đảng viên sinh con thứ 3 không bị kỷ luật Đảng

06/12/2019 15:25 PM

Căn cứ Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017, Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW ngày 22/3/2018 thì Đảng viên sinh con thứ 3 thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ không bị kỷ luật Đảng:

Thanh Lợi – Thế Trãi (Infographic)

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,554

Bài viết về

lĩnh vực Đảng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn