INFOGRAPHIC 16/11/2019 13:35 PM

Infographic: Các trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ

16/11/2019 13:35 PM

Áp dụng theo quy định tại Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với những công dân sau đây:

Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Quyết định.

Tường Vy – Thế Trãi (Infographic)

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,082

Bài viết về

lĩnh vực Quốc phòng - An ninh

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn