INFOGRAPHIC 11/11/2019 09:07 AM

Infographic: 19 điều đảng viên không được làm

11/11/2019 09:07 AM

Quy định 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định 19 điều đảng viên không được làm sau đây:

Quý Nguyễn – Thế Trãi (Infographic)

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 26,575

Bài viết về

lĩnh vực Đảng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn