Nguyên tắc tổ chức chơi hụi hợp pháp theo Nghị định 19/2019/NĐ-CP

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
20/06/2024 09:15 AM

Sau đây là các nguyên tắc tổ chức chơi hụi hợp pháp mới nhất theo Nghị định 19/2019/NĐ-CP.

Nguyên tắc tổ chức chơi hụi hợp pháp theo Nghị định 19/2019/NĐ-CP

Nguyên tắc tổ chức chơi hụi hợp pháp theo Nghị định 19/2019/NĐ-CP (Hình từ Internet)

1. Nguyên tắc tổ chức chơi hụi hợp pháp theo Nghị định 19/2019/NĐ-CP 

Nguyên tắc tổ chức chơi hụi theo Điều 3 Nghị định 19/2019/NĐ-CP như sau:

- Việc tổ chức hụi phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 Bộ luật Dân sự 2015:

+ Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản.

+ Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng.

+ Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực.

+ Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

+ Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự.

- Việc tổ chức hụi chỉ được thực hiện nhằm mục đích tương trợ lẫn nhau giữa những người tham gia quan hệ về hụi.

- Không được tổ chức hụi để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

2. Điều kiện làm thành viên của dây hụi

Điều kiện làm thành viên của dây hụi theo Điều 5 Nghị định 19/2019/NĐ-CP như sau:

- Thành viên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên và không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến dưới mười tám tuổi nếu có tài sản riêng có thể là thành viên của dây hụi, trường hợp sử dụng tài sản riêng là bất động sản, động sản phải đăng ký để tham gia dây hụi thì phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

- Điều kiện khác theo thỏa thuận của những người tham gia dây hụi.

3. Nội dung văn bản thỏa thuận về dây hụi

Nội dung văn bản thỏa thuận về dây hụi theo Điều 8 Nghị định 19/2019/NĐ-CP như sau:

- Văn bản thỏa thuận về dây hụi có những nội dung chủ yếu sau đây:

+ Họ, tên, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu; ngày, tháng, năm sinh; nơi cư trú của chủ hụi (nơi chủ hụi thường xuyên sinh sống hoặc nơi đang sinh sống nếu không xác định được nơi thường xuyên sinh sống);

+ Số lượng thành viên, họ, tên, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của từng thành viên;

+ Phần hụi;

+ Thời gian diễn ra dây hụi, kỳ mở hụi;

+ Thể thức góp hụi, lĩnh hụi.

- Ngoài các nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 19/2019/NĐ-CP, văn bản thỏa thuận về dây hụi có thể có những nội dung sau đây:

+ Mức hưởng hoa hồng của chủ hụi trong hụi hưởng hoa hồng;

+ Lãi suất trong hụi có lãi;

+ Trách nhiệm ký quỹ hoặc biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác của chủ hụi;

+ Việc chuyển giao phần hụi;

+ Gia nhập, rút khỏi, chấm dứt dây hụi;

+ Trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ;

+ Nội dung khác theo thỏa thuận.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 435

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn