Các yêu cầu đối với thành viên tổ chức, thí sinh thi nghiệp vụ chuyên môn đấu thầu

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
19/06/2024 13:00 PM

Nội dung bài viết trình bày về yêu cầu đối với thành viên tổ chức, thí sinh thi nghiệp vụ chuyên môn đấu thầu mới nhất hiện nay.

Các yêu cầu đối với thành viên tổ chức, thí sinh thi nghiệp vụ chuyên môn đấu thầu

Các yêu cầu đối với thành viên tổ chức, thí sinh thi nghiệp vụ chuyên môn đấu thầu (Hình ảnh từ Internet)

1. Các yêu cầu đối với thành viên tổ chức, thí sinh thi nghiệp vụ chuyên môn đấu thầu

Tại Điều 24 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT yêu cầu đối với thành viên tổ chức thi nghiệp vụ chuyên môn đấu thầu như sau:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thành viên Hội đồng xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi, Hội đồng thi và thành viên các Ban giúp việc Hội đồng thi không được thực hiện các hành vi sau đây:

+ Cho phép thí sinh dự thi mang và sử dụng các vật dụng, thiết bị quy định tại điểm d khoản 2 Điều 24 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT;

+ Trực tiếp giải bài hoặc hướng dẫn cho thí sinh trong thời gian thi;

+ Làm lộ đề thi; mua, bán đề thi;

+ Sửa chữa, thêm, bớt vào bài thi của thí sinh trên Hệ thống thi;

+ Bao che, tạo điều kiện để thí sinh làm bài hộ nhau;

+ Các hành vi khác làm thay đổi kết quả của bài thi, kỳ thi.

Thành viên Hội đồng xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi, Hội đồng thi và thành viên các Ban giúp việc Hội đồng thi có hành vi vi phạm quy định tại Thông tư này, nếu có đủ chứng cứ, tuỳ theo mức độ, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Thí sinh tham dự thi không được thực hiện các hành vi sau đây:

+ Trao đổi thông tin, tài liệu với thí sinh khác trong quá trình thi;

+ Cố ý ngồi không đúng chỗ ghi số báo danh của mình;

+ Nhìn bài, chép bài của thí sinh khác hoặc có bất kỳ hành vi gian lận nào trong quá trình thi;

+ Mang vào khu vực thi và phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, phương tiện thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để làm bài thi và các vật dụng gây nguy hại khác;

+ Đưa đề thi ra ngoài hoặc nhận bài giải từ ngoài dưới mọi hình thức;

+ Có hành động gây gổ, đe dọa, hành hung cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hoặc thí sinh khác;

+ Nhờ người khác thi hộ, làm bài hộ dưới mọi hình thức;

+ Có hành động phá hoại kỳ thi;

+ Các hành vi khác làm thay đổi kết quả của bài thi, kỳ thi.

2. Các hình thức xử lý vi phạm trong kỳ thi nghiệp vụ chuyên môn đấu thầu

Theo Điều 25 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT thì thí sinh vi phạm quy định của kỳ thi bị lập biên bản và tuỳ mức vi phạm bị xử lý kỷ luật theo các hình thức sau:

- Nhắc nhở: áp dụng đối với thí sinh dự thi vi phạm lần đầu quy định tại điểm a khoản 2 Điều 24 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT;

- Khiển trách: áp dụng đối với thí sinh bị nhắc nhở lần thứ hai hoặc vi phạm quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 24 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT; thí sinh bị khiển trách sẽ bị trừ 25% số điểm thi của bài thi đó;

- Cảnh cáo: áp dụng đối với thí sinh bị khiển trách lần thứ hai hoặc vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều 24 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT; thí sinh bị cảnh cáo sẽ bị trừ 50% số điểm thi của bài thi đó;

- Đình chỉ thi: áp dụng đối với thí sinh bị cảnh cáo lần thứ hai hoặc vi phạm quy định tại các điểm đ, e, i khoản 2 Điều 24 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT; thí sinh bị kỷ luật đình chỉ thi trong khi thi sẽ bị điểm không (0) bài thi đó và phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định;

- Thí sinh vi phạm quy định tại các điểm g, h khoản 2 Điều 24 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT bị đình chỉ thi và không được tham dự các kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu trong thời hạn 02 năm kể từ ngày vi phạm.

Việc xử lý kỷ luật thí sinh phải được lập thành biên bản, có chữ ký của giám thị coi thi phòng thi đó và được thông báo cho thí sinh. Trường hợp thí sinh không ký tên vào biên bản thì các giám thị coi thi ghi rõ nội dung này trong biên bản. Trường hợp giữa các giám thị coi thi không nhất trí về cách xử lý thì ghi rõ ý kiến vào biên bản để báo cáo Trưởng ban Ban Coi thi - Hậu cần xem xét, báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi quyết định.

Việc xử lý kỷ luật theo hình thức quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 25 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT do giám thị phòng thi quyết định. Trường hợp thí sinh không đồng ý chấp hành hình thức kỷ luật theo quyết định này, giám thị phòng thi báo cáo Trưởng ban Ban Coi thi - Hậu cần quyết định.

Việc đình chỉ thi do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định; việc cấm thi do người đứng đầu đơn vị tổ chức thi nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thi.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 267

Bài viết về

lĩnh vực Đầu tư

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn