Đang bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn: Doanh nghiệp có thể mua bán hàng hóa không?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
25/04/2024 17:15 PM

Cho tôi hỏi, khi đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp có thể thực hiện mua bán hàng hóa được không? – Trung Tô (Hải Dương)

 

Đang bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn: Doanh nghiệp có thể mua bán hàng hóa không?

Đang bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn: Doanh nghiệp có thể mua bán hàng hóa không? (Hình từ internet)

Cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn là gì?

Theo Điều 125 Luật Quản lý Thuế 2019, ngừng sử dụng hóa đơn là một trong những biện pháp cưỡng chế mà cơ quan thuế áp lên doanh nghiệp khi thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Cụ thể, bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn sẽ áp dụng đối với người nộp thuế bị cưỡng chế mà không áp dụng được các biện pháp cưỡng chế quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 125 Luật Quản lý thuế 2019 hoặc đã áp dụng các biện pháp này nhưng vẫn không thu đủ tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước hoặc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 125 Luật Quản lý thuế 2019 hoặc theo đề nghị của cơ quan hải quan.

Những loại hóa đơn mà doanh nghiệp bị ngừng sử dụng bao gồm: hóa đơn tự in do các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự in; hóa đơn đặt in do các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc cơ quan thuế đặt in; hóa đơn điện tử do các tổ chức, cá nhân kinh doanh khởi tạo, lập theo quy định của pháp luật.

Đang bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn doanh nghiệp có thể thực hiện mua bán hàng hóa không?

Theo quy định của pháp luật về thuế, việc xuất hóa đơn là yêu cầu gần như bắt buộc đối với các doanh nghiệp kinh doanh thì thực hiện mua bán hàng hóa. Vậy thì bị ngưng sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện việc mua bán hàng hóa như thế nào?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP có 02 trường hợp doanh nghiệp sẽ được cấp hóa đơn điện tử khi đang bị áp dụng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, cụ thể:

- Doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp sẽ được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn bán hàng.

- Doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sẽ được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn giá trị gia tăng.

Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn mà người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì cơ quan thuế tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh với điều kiện người nộp thuế phải nộp ngay ít nhất 18% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng vào ngân sách nhà nước.

(Điểm d khoản 4 Điều 34 Nghị định 126/2020/NĐ-CP)

Việc sử dụng hóa đơn từng lần được hướng dẫn cụ thể tại Công văn 5113/TCT-CS như sau:

Trường hợp doanh nghiệp bị cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn có cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho nhiều khách hàng khác nhau thì khi đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh, doanh nghiệp được đề nghị một lần sử dụng nhiều hóa đơn điện tử và doanh nghiệp phải thực hiện nộp đủ số thuế phải nộp theo quy định hoặc nộp 18% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 34 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Như vậy, pháp luật cho phép doanh nghiệp có thể mua bán hàng hóa khi đang bị áp dụng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn thông qua hình thức đề nghị cấp hóa đơn điện tử mỗi lần thực hiện giao dịch theo điều kiện đã nêu ở trên.

Trương Quang Vĩnh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,756

Bài viết về

Thuế giá trị gia tăng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn