Chính sách mới >> Tài chính 25/03/2024 15:15 PM

Những thay đổi của tổ chức tín dụng cần được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận từ ngày 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
25/03/2024 15:15 PM

Cho tôi hỏi những thay đổi của tổ chức tín dụng cần được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận theo Luật Các tổ chức tín dụng 2024? – Quang Hải (Hà Nội)

Những thay đổi của tổ chức tín dụng cần được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận từ ngày 01/7/2024

Những thay đổi của tổ chức tín dụng cần được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận từ ngày 01/7/2024 (Hình từ internet)

Những thay đổi của tổ chức tín dụng cần được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận từ ngày 01/7/2024

Theo Điều 37 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện thủ tục thay đổi với những nội dung sau:

- Tên, địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng; tên, địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Mức vốn điều lệ, mức vốn được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;

- Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng;

- Nội dung, thời hạn hoạt động;

- Mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu; mua, bán, chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn; mua, nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến trở thành cổ đông lớn. Chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông, người mua, nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của tổ chức tín dụng có trách nhiệm phối hợp với tổ chức tín dụng thực hiện thủ tục xin chấp thuận đối với nội dung quy định tại điểm này.

Trường hợp mua, bán, nhận chuyển nhượng, chuyển nhượng phần vốn góp của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn, bên mua, nhận chuyển nhượng phải đáp ứng điều kiện đối với chủ sở hữu, thành viên góp vốn quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 29 và khoản 2 Điều 78 Luật Các tổ chức tín dụng 2024; thành viên góp vốn phải tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 77 Luật Các tổ chức tín dụng 2024;

- Tạm ngừng giao dịch từ 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng giao dịch do sự kiện bất khả kháng;

- Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài.

Khi được chấp thuận thay đổi nội dung trên, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện thủ tục sau đây:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của tổ chức tín dụng phù hợp với nội dung thay đổi đã được chấp thuận quy định tại các điểm a, b, d và đ khoản 1 Điều 37 Luật Các tổ chức tín dụng 2024;

- Công bố nội dung thay đổi quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 37 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trên 01 phương tiện truyền thông của Ngân hàng Nhà nước và 01 tờ báo in trong 03 số liên tiếp hoặc trên 01 báo điện tử của Việt Nam.

Quy định về trường hợp tạm ngừng giao dịch từ 05 ngày làm việc trở lên đối với tổ chức vi mô theo pháp luật hiện hành

Theo Điều 13 Thông tư 10/2018/TT-NHNN, khi một tổ chức vi mô muốn tạm ngừng giao dịch nhiều hơn 05 ngày thì cần thực hiện theo quy trình sau:

Hồ sơ đề nghị gồm:

(1) Văn bản đề nghị chấp thuận tạm ngừng hoạt động kinh doanh, trong đó tối thiểu bao gồm các nội dung sau:

- Số ngày và thời gian dự kiến tạm ngừng hoạt động kinh doanh;

- Lý do của việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh;

(2) Quyết định của Hội đồng thành viên thông qua việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh;

(3) Tài liệu chứng minh sự cần thiết của việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh;

(4) Phương án xử lý các rủi ro phát sinh do việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh, trong đó bao gồm các giải pháp dự kiến thực hiện để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh đến quyền và lợi ích của khách hàng.

Trình tự thực hiện thủ tục chấp thuận:

(1) Tối thiểu 60 ngày trước ngày dự kiến tạm ngừng hoạt động kinh doanh, tổ chức tài chính vi mô lập hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư 10/2018/TT-NHNN gửi Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu tổ chức tài chính vi mô bổ sung hồ sơ;

(2) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên của tổ chức tài chính vi mô; trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

(3) Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh, chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng hoạt động kinh doanh, tổ chức tài chính vi mô có trách nhiệm thông báo đến khách hàng, niêm yết thời gian và lý do tạm ngừng hoạt động kinh doanh tại trụ sở chính và các địa điểm giao dịch.

Xem chi tiết tại Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Trương Quang Vĩnh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,720

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn