Chính sách mới >> Tài chính 19/02/2024 13:55 PM

10 Công ty có thị phần môi giới chứng khoán lớn nhất sàn HOSE

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
19/02/2024 13:55 PM

Cho tôi hỏi công ty nào có thị phần môi giới chứng khoán lớn nhất hiện nay? Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán là gì? - Văn Toàn (Đồng Nai)

10 Công ty có thị phần môi giới chứng khoán lớn nhất sàn HOSE

10 Công ty có thị phần môi giới chứng khoán lớn nhất sàn HOSE (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

10 Công ty có thị phần môi giới chứng khoán lớn nhất sàn HOSE

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) tính tới quý 4/2023 tổng thị phần môi giới chứng khoán của 10 công ty chứng khoán hàng đầu đạt hơn 60%, tiếp tục tăng so với các quý trước. Dẫn đầu thị phần môi giới chứng khoán vẫn là Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS với thị phần quý 4/2023 đạt 19,92% .

Tiếp theo là Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI với 9,78%, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) với 7,55%. Các vị trí còn lại thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT với 6,64%; Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) với 5,35%; Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) với 5,21%; Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (MAS) với 4,94%; Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap với 4,60%; Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) với 3,01% và Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) với 2,84%.

Công ty chứng khoán

Tỷ lệ % thị phần môi giới chứng khoán quý 4/2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (VPS)

19,92%

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI)

9,78%

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS)

7,55%

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND)

6,64%

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)

5,53 %

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS)

5,21%

Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (MAS)

4,94%

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (Vietcap)

4,60%

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS)

3,01%

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)

2,84%

 Hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán

Theo quy định tại Điều 7 Luật Chứng khoán 2019 Công ty Chứng khoán được cấp phép thực hiện một, một số hoặc toàn bộ nghiệp vụ kinh doanh như sau:

- Môi giới chứng khoán;

- Tự doanh chứng khoán;

- Bảo lãnh phát hành chứng khoán;

- Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Ngoài ra theo Điều 86 Luật Chứng khoán 2019 hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán được quy định cụ thể như sau:

Công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán được cung cấp các dịch vụ sau đây:

- Nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân; thực hiện phân phối hoặc làm đại lý phân phối chứng khoán; quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán; cung ứng dịch vụ quản lý danh sách người sở hữu chứng khoán cho các doanh nghiệp khác;

- Cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến; cung cấp hoặc phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán hoặc cung cấp dịch vụ cho vay chứng khoán; cung cấp hoặc phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán; lưu ký chứng khoán; bù trừ và thanh toán chứng khoán; các dịch vụ trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán được giao dịch chứng khoán trên tài khoản tự doanh chứng khoán và được đầu tư, góp vốn, phát hành, chào bán các sản phẩm tài chính.

Công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán được cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán chứng khoán, thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán; đại lý lưu ký, thanh toán, chuyển nhượng chứng khoán; tư vấn tái cơ cấu, hợp nhất, sáp nhập, tổ chức lại, mua bán doanh nghiệp; tư vấn quản trị, tư vấn chiến lược doanh nghiệp; tư vấn chào bán, niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán; tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp.

Công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán được ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo quy định tại khoản 32 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.

Ngoài các dịch vụ quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 86 Luật Chứng khoán 2019, công ty chứng khoán chỉ được cung cấp dịch vụ tài chính khác phù hợp với quy định của pháp luật sau khi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bằng văn bản. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền tạm ngừng, đình chỉ việc cung cấp dịch vụ tài chính khác của công ty chứng khoán nếu việc cung cấp dịch vụ đó trái với quy định của pháp luật hoặc gây rủi ro hệ thống thị trường chứng khoán.

Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán

Căn cứ khoản 1 Điều 213 Nghị định 155/2020/ NĐ-CP thì chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán được cấp cho cá nhân đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật;

- Có trình độ từ đại học trở lên;

- Có trình độ chuyên môn về chứng khoán;

- Đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị cấp. Người nước ngoài có chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc những người đã hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài phải đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Việt Nam.

- Có các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán bao gồm: chứng chỉ những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ phân tích và đầu tư chứng khoán, chứng chỉ môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán hoặc chứng chỉ tương đương.

Đoàn Đức Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,577

Bài viết về

lĩnh vực Chứng khoán

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn