Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn

27/11/2014 10:46 AM

(TVPL) Điều kiện tiêu chuẩn để nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu được quy định rõ trong Thông tư 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ và Quyết định 51/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Theo đó, kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định là một trong những điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn.

Nội dung nêu trên được đề cập tại Công văn 4512/LĐTBXH-TCCB ngày 26/11/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,749

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn