Một số thay đổi về Thuế TNDN đối với chuyển nhượng vốn, BĐS

22/07/2014 16:03 PM

Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đã có một số thay đổi về lĩnh vực chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, cụ thể như sau:

Về thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Bổ sung về phạm vi áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp bán toàn bộ Công ty TNHHMTV do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì kê khai và nộp thuế TNDN theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản và kê khai theo tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 08).

Về căn cứ tính thuế, giá chuyển nhượng được xác định là tổng giá trị thực tế mà bên chuyển nhượng thu được theo hợp đồng chuyển nhượng. Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn cho tổ chức, cá nhân  thì phần giá trị vốn chuyển nhượng theo hợp đồng chuyển nhượng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp việc chuyển nhượng vốn không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì cơ quan Thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng.

Về giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định đối với từng trường hợp cụ thể; Trong đó, bổ sung thêm trường hợp phần vốn doanh nghiệp góp hoặc mua lại có nguồn gốc một phần do vay vốn thì giá mua của phần vốn chuyển nhượng bao gồm cả các khoản chi phí trả lãi tiền vay để đầu tư vốn.

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Về căn cứ tính thuế, bổ sung thêm cách xác định đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ và kê khai tạm nộp thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu thu được tiền, doanh thu này chưa phải tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm đồng thời có phát sinh chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mi, hoa hồng môi giới khi bắt đầu chào bán vào năm phát sinh doanh thu thu tiền theo tiến độ thì chưa tính các khoản chi phí này vào năm phát sinh chi phí. Các khoản chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới này được tính vào chi phí được trừ theo mức khống chế theo quy định vào năm đầu tiên bàn giao bất động sản, phát sinh doanh thu tính thuếthu nhập doanh nghiệp.

Về chi phí chuyển nhượng bất động sản, bổ sung thêm nguyên tắc xác định chi phí đối với các khoản chi được trừ để xác định thu nhập chịu thuế của hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong kỳ tính thuế phải tương ứng với doanh thu để tính thu nhập chịu thuế và phải đảm bảo các điều kiện quy định các khoản chi được trừ và không thuộc các khoản chi không được trừ.

Về suất thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản trước đây là 25%; Nay giảm xuống còn 22% và tiếp tục giảm xuống 20% kể từ ngày 01/01/2016.Với mức giảm thuế suất theo lộ trình nêu trên, hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy thị trường kinh doanh bất động sản ngày một đi lên.

Trên đây là một số nội dung mới thay đổi, bổ sung về thuế TNDN đối với chuyển nhượng vốn; chuyển nhượng bất động sản và có hiệu lực thi hành từ ngày 2/8/2014, áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2014 trở đi./.

Theo Tổng cục Thuế

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 14,981

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn