Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá dự kiến áp dụng mức thuế tuyệt đối

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
15/06/2024 13:47 PM

Dự thảo lần 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) vừa được công bố dự kiến sẽ áp dụng mức thuế tuyệt đối đối với thuốc lá.

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá dự kiến áp dụng mức thuế tuyệt đối

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá dự kiến áp dụng mức thuế tuyệt đối (Hình từ Internet)

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá dự kiến áp dụng mức thuế tuyệt đối

Thuốc lá theo quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012 bao gồm thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào hoặc các dạng khác, và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm.

Theo quy định hiện hành tại Điều 7 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014), từ ngày 01/01/2019, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá là 75%.

Tuy nhiên, theo đề xuất tại Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá dự kiến sẽ áp dụng thêm mức thuế tuyệt đối.

Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá được đề xuất thực hiện theo 02 phương án tại Điều 8 Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), cụ thể:

Hàng hóa

Thuế suất (%)

Mức thuế tuyệt đối

Thuốc lá điếu

 

75

Phương án 1

- Từ 2026: 2.000 đồng/bao

- Từ 2027: 4.000 đồng/bao

- Từ 2028: 6.000 đồng/bao

- Từ 2029: 8.000 đồng/bao

- Từ 2030: 10.000 đồng/bao

Phương án 2

- Từ 2026: 5.000 đồng/bao

- Từ 2027: 6.000 đồng/bao

- Từ 2028: 7.000 đồng/bao

- Từ 2029: 8.000 đồng/bao

- Từ 2030: 10.000 đồng/bao

Xì gà

 

 

 

75

Phương án 1

- Từ 2026: 20.000 đồng/điếu

- Từ 2027: 40.000 đồng/điếu

- Từ 2028: 60.000 đồng/điếu

- Từ 2029: 80.000 đồng/điếu

- Từ 2030: 100.000 đồng/điếu

Phương án 2

- Từ 2026: 50.000 đồng/điếu

- Từ 2027: 60.000 đồng/điếu

- Từ 2028: 70.000 đồng/điếu

- Từ 2029: 80.000 đồng/điếu

- Từ 2030: 100.000 đồng/điếu

Thuốc lá sợi, thuốc lào hoặc các dạng khác, các chế phẩm khác từ cây thuốc lá

75

Phương án 1

- Từ 2026: 20.000 đồng/100g hoặc 100ml

- Từ 2027: 40.000 đồng/100g hoặc 100ml

- Từ 2028: 60.000 đồng/100g hoặc 100ml

- Từ 2029: 80.000 đồng/100g hoặc 100ml

- Từ 2030: 100.000 đồng/100g hoặc 100ml

Phương án 2

- Từ 2026: 50.000 đồng/100g hoặc 100ml

- Từ 2027: 60.000 đồng/100g hoặc 100ml

- Từ 2028: 70.000 đồng/100g hoặc 100ml

- Từ 2029: 80.000 đồng/100g hoặc 100ml

- Từ 2030: 100.000 đồng/100g hoặc 100ml

Căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt theo Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi)

Theo quy định tại Điều 5 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008, căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và thuế suất. Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bằng giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt nhân với thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt, nghĩa là phương pháp tính thuế theo thuế suất (tỷ lệ phần trăm).

Tuy nhiên, Điều 5 Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đề xuất căn cứ tính thuế mới như sau:

- Căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm là giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và thuế suất. Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bằng giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt nhân với thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt.

- Căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng phương pháp tính thuế tuyệt đối là lượng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và mức thuế tuyệt đối. Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bằng lượng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế nhân với mức thuế tuyệt đối. (mới)

- Căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng phương pháp tính thuế hỗn hợp là tổng của số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp theo phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm và số thuế phải nộp theo phương pháp tính thuế tuyệt đối theo 2 phương pháp nêu trên. (mới)

Hồ sơ dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi)

Trần Trọng Tín

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 766

Bài viết về

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn