Quy định về chuyển giao chứng thư điện tử từ ngày 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
15/06/2024 12:00 PM

Chuyển giao chứng thư điện tử là nội dung được quy định được quy định tại Luật Giao dịch điện tử 2023.

Quy định về chuyển giao chứng thư điện tử từ ngày 01/7/2024

Quy định về chuyển giao chứng thư điện tử từ ngày 01/7/2024 (Hình ảnh từ Internet)

Ngày 22/6/2023, Quốc hội thông qua Luật Giao dịch điện tử 2023.

Quy định về chuyển giao chứng thư điện tử từ ngày 01/7/2024

Tại Điều 20 Luật Giao dịch điện tử 2023 quy định về chuyển giao chứng thư điện tử như sau:

- Trường hợp pháp luật cho phép chuyển giao quyền sở hữu đối với chứng thư điện tử, việc chuyển giao phải đáp ứng đủ các yêu cầu sau đây:

+ Chứng thư điện tử khẳng định được chủ thể sở hữu và chỉ chủ thể này đang kiểm soát chứng thư điện tử đó;

+ Yêu cầu quy định tại Điều 10 Luật Giao dịch điện tử 2023;

+ Hệ thống thông tin phục vụ việc chuyển giao chứng thư điện tử phải đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin mạng tối thiểu cấp độ 3 theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng;

+ Yêu cầu khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

- Trường hợp pháp luật yêu cầu hoặc cho phép chuyển đổi hình thức từ văn bản giấy sang chứng thư điện tử đối với các loại giấy tờ mà pháp luật cho phép chuyển giao quyền sở hữu và chỉ được tồn tại dưới một hình thức duy nhất thì văn bản giấy không còn giá trị pháp lý ngay khi việc chuyển đổi được hoàn thành và đáp ứng yêu cầu quy định tại điểm d khoản 1 Điều 12 Luật Giao dịch điện tử 2023.

- Trường hợp pháp luật yêu cầu hoặc cho phép chuyển đổi hình thức từ chứng thư điện tử sang văn bản giấy đối với các loại chứng thư điện tử mà pháp luật cho phép chuyển giao quyền sở hữu và chỉ được tồn tại dưới một hình thức duy nhất thì chứng thư điện tử không còn giá trị pháp lý ngay khi việc chuyển đổi được hoàn thành và đáp ứng yêu cầu quy định tại điểm d khoản 2 Điều 12 Luật Giao dịch điện tử 2023.

Giá trị pháp lý của chứng thư điện tử

Tại Điều 19 Luật Giao dịch điện tử 2023 quy định thông tin trong chứng thư điện tử có giá trị pháp lý khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau đây:

- Chứng thư điện tử được ký bằng chữ ký số của cơ quan, tổ chức phát hành theo quy định Luật Giao dịch điện tử 2023;

- Thông tin trong chứng thư điện tử có thể truy cập và sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh;

- Trường hợp pháp luật yêu cầu chỉ ra thời gian liên quan đến chứng thư điện tử thì chứng thư điện tử phải có dấu thời gian.

Chứng thư điện tử do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp để được công nhận và sử dụng tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Yêu cầu đối với lưu trữ, xử lý chứng thư điện tử

Tại Điều 21 Luật Giáo dịch dân sự 2023 thì yêu cầu đối với lưu trữ, xử lý chứng thư điện tử bao gồm:

- Việc lưu trữ chứng thư điện tử phải tuân thủ quy định về lưu trữ thông điệp dữ liệu tại Điều 13 Luật Giao dịch dân sự 2023.

- Hệ thống thông tin phục vụ lưu trữ, xử lý chứng thư điện tử phải đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin mạng tối thiểu cấp độ 3 theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng.

Xem thêm Luật Giao dịch điện tử 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Luật Giao dịch điện tử 2005 hết hiệu lực kể từ ngày Luật Giao dịch điện tử 2023 có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại Điều 53 Luật Giao dịch điện tử 2023.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 255

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn