06 phương thức khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
08/06/2024 07:58 AM

Từ ngày 01/7/2024, cá nhân, tổ chức có thể khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua những hình thức này.

06 phương thức khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 01/7/2024

06 phương thức khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 01/7/2024 (Hình từ Internet)

Các thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 01/7/2024

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu dùng chung, tập hợp thông tin của công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch được số hóa, chuẩn hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trong đó, các thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bao gồm:

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh.

- Tên gọi khác.

- Số định danh cá nhân.

- Ngày, tháng, năm sinh.

- Giới tính.

- Nơi sinh.

- Nơi đăng ký khai sinh.

- Quê quán.

- Dân tộc.

- Tôn giáo.

- Quốc tịch.

- Nhóm máu.

- Số chứng minh nhân dân 09 số.

- Ngày, tháng, năm cấp, nơi cấp, thời hạn sử dụng của thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân 12 số đã được cấp.

- Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân, số chứng minh nhân dân 09 số, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng, con, người đại diện hợp pháp, người được đại diện.

- Nơi thường trú.

- Nơi tạm trú.

- Nơi ở hiện tại.

- Tình trạng khai báo tạm vắng.

- Số hồ sơ cư trú.

- Tình trạng hôn nhân.

- Mối quan hệ với chủ hộ.

- Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân, số chứng minh nhân dân 09 số của chủ hộ và các thành viên hộ gia đình.

- Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích.

- Số thuê bao di động, địa chỉ thư điện tử.

- Thông tin khác theo quy định của Chính phủ.

(Khoản 6 Điều 3; Điều 9 Luật Căn cước 2023)

06 phương thức khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 01/7/2024

Việc khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được thực hiện qua các phương thức như sau:

(1) Kết nối, chia sẻ trực tiếp giữa cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu khác, trung tâm dữ liệu quốc gia với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc theo các phương thức khác của Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam;

(2) Cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an;

(3) Văn bản cung cấp thông tin;

(4) Ứng dụng định danh quốc gia;

(5) Nền tảng định danh và xác thực điện tử;

(6) Phương thức khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

(Khoản 5 Điều 10 Luật Căn cước 2023)

Các yêu cầu xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 01/7/2024

Theo Điều 8 Luật Căn cước 2023, việc xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 01/7/2024 phải đảm bảo các yêu cầu như sau:

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng và quản lý tập trung, thống nhất tại cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an.

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin, định mức kinh tế - kỹ thuật, bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục.

- Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, thuận lợi cho việc thu thập, cập nhật, điều chỉnh, khai thác, sử dụng.

- Bảo đảm kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu khác, trung tâm dữ liệu quốc gia và cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

- Bảo đảm quyền khai thác thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm lưu trữ đầy đủ thông tin của người dân trong các lần thu thập, cập nhật, điều chỉnh trong cơ sở dữ liệu.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,522

Bài viết về

lĩnh vực Công nghệ thông tin

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn