Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 44/2024 về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
07/06/2024 08:32 AM

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 44/2024 về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là nội dung tại Công văn 5409/BTC-QLCS ngày 28/5/2024.

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 44/2024 về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 44/2024 về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Hình từ Internet)

Bộ Tài chính ban hành Công văn 5409/BTC-QLCS ngày 28/5/2024 thực hiện Nghị định 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 44/2024 về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

Ngày 24/4/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/6/2024). 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định này, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo triển khai đầy đủ các nhiệm vụ, trách nhiệm được giao theo quy định tại Nghị định 44/2024/NĐ-CP và pháp luật có liên quan; trong đó lưu ý các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định 44/2024/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan, đảm bảo các đối tượng chịu sự tác động của Nghị định nắm bắt đầy đủ, chính xác, kịp thời nội dung Nghị định và các văn bản hướng dẫn.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ, địa phương đã ban hành liên quan đến quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (nếu có) để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định 44/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

- Đề nghị Bộ Giao thông vận tải:

+ Trong thời gian thực hiện thủ tục giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về giao thông đường bộ và pháp luật có liên quan, bảo đảm hoạt động giao thông đường bộ thông suốt, an toàn.

+ Chủ trì xây dựng, ban hành chế độ, quy trình bảo trì công trình đường bộ và tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì công trình thuộc tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng thực hiện.

+ Chỉ đạo rà soát, phân loại, lập hồ sơ, kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định tại Nghị định 44/2024/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

Trong đó lưu ý: Chỉ đạo thực hiện việc rà soát, thống kê và giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý cho cơ quan quản lý tài sản theo quy định tại Điều 7, khoản 1 Điều 27 Nghị định 44/2024/NĐ-CP trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định 44/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

+ Chỉ đạo, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị định 44/2024/NĐ-CP và pháp luật có liên quan; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng và khai thác tài sản.

+ Chỉ đạo việc đăng nhập, chuẩn hóa dữ liệu tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi trung ương quản lý; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định tại Nghị định 44/2024/NĐ-CP.

+ Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên phạm vi cả nước để tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

+ Trong thời gian thực hiện thủ tục giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về giao thông đường bộ và pháp luật có liên quan, bảo đảm hoạt động giao thông đường bộ thông suốt, an toàn.

+ Chỉ đạo rà soát, phân loại, lập hồ sơ, kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định tại Nghị định 44/2024/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

Trong đó lưu ý: Chỉ đạo thực hiện việc rà soát, thống kê và giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý cho cơ quan quản lý tài sản theo quy định tại Điều 7, khoản 1 Điều 27 Nghị định 44/2024/NĐ-CP trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định 44/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

+ Chỉ đạo, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị định 44/2024/NĐ-CP và pháp luật có liên quan; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng và khai thác tài sản.

+ Chỉ đạo việc đăng nhập, chuẩn hóa dữ liệu tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi địa phương quản lý; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng, khai thác tài sản theo quy định tại Nghị định 44/2024/NĐ-CP.

Xem thêm tại Công văn 5409/BTC-QLCS ban hành ngày 28/5/2024.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 597

Bài viết về

lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn