06 trường hợp thu hồi Giấy phép xe tập lái từ ngày 01/6/2024

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
23/05/2024 11:30 AM

Xin cho tôi hỏi có bao nhiêu trường hợp thu hồi Giấy phép xe tập lái từ ngày 01/6/2024? Đó là những trường hợp nào? – Tuấn Hải (Long An)

06 trường hợp thu hồi Giấy phép xe tập lái từ ngày 01/6/2024

06 trường hợp thu hồi Giấy phép xe tập lái từ ngày 01/6/2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

06 trường hợp thu hồi Giấy phép xe tập lái từ ngày 01/6/2024

Từ ngày 01/6/2024, Giấy phép xe tập lái sẽ bị thu hồi trong 06 trường hợp sau đây:

(1) Cấp cho xe tập lái không đáp ứng một trong điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 3 và khoản 2 Điều 6 Nghị định 65/2016/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 41/2024/NĐ-CP);

Cụ thể, xe tập lái không đáp ứng một trong điều kiện sau:

- Không được gắn 02 biển “TẬP LÁI” trước và sau xe theo mẫu quy định tại Phụ lục II Nghị định 65/2016/NĐ-CP;

- Không có thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe trên đường của học viên;

- Không có hệ thống phanh phụ được lắp đặt bảo đảm hiệu quả phanh;

- Không được bố trí bên ghế ngồi của giáo viên dạy thực hành lái xe;

- Đối với xe tập lái loại tải thùng không có mui che mưa, che nắng, ghế ngồi cho học viên;

- Không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ còn hiệu lực;

- Xe tập lái các hạng không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cơ sở đào tạo lái xe; không được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái;

- Có xe tập lái không thuộc trường hợp được phép sử dụng để vừa thực hiện sát hạch lái xe, vừa đào tạo lái xe theo quy định.

(2) Bị tẩy xóa, sửa chữa;

(3) Để cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng vào mục đích đào tạo lái xe;

(4) Cơ sở đào tạo lái xe giải thể hoặc bị thu hồi Giấy phép đào tạo;

(5) Theo đề nghị của cơ sở đào tạo;

(6) Xe tập lái có lắp đặt và sử dụng từ 2 thiết bị DAT trở lên để gian lận trong quá trình đào tạo thực hành lái xe.

(Khoản 2 Điều 11 Nghị định 65/2016/NĐ-CP, sửa đổi tại Nghị định 41/2024/NĐ-CP)

Trình tự thu hồi Giấy phép xe tập lái từ ngày 01/6/2024

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xe tập lái, thực hiện thu hồi theo trình tự sau:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi, thông báo đến các cơ quan có liên quan để phối hợp thực hiện và công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền;

- Cơ sở đào tạo lái xe được cấp Giấy phép xe tập lái phải dừng sử dụng xe ô tô đã bị thu hồi Giấy phép xe tập lái trong hoạt động giảng dạy ngay sau khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện hành vi vi phạm, đồng thời nộp lại giấy phép cho cơ quan cấp ngay sau khi quyết định thu hồi Giấy phép xe tập lái có hiệu lực.

(Khoản 3 Điều 11 Nghị định 65/2016/NĐ-CP, sửa đổi tại Nghị định 41/2024/NĐ-CP)

Trình tự cấp Giấy phép xe tập lái từ ngày 01/6/2024

- Tổ chức gửi danh sách kèm hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đào tạo lái xe trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Sở Giao thông vận tải;

- Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra thực tế, lập biên bản theo mẫu quy định tại phụ lục XIII kèm theo Nghị định 41/2024/NĐ-CP và cấp Giấy phép xe tập lái cho tổ chức đề nghị cấp phép tại thời điểm kiểm tra cấp giấy phép đào tạo lái xe;

- Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy phép đào tạo lái xe cho cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải cấp Giấy phép xe tập lái. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Trường hợp cấp lại Giấy phép xe tập lái hoặc bổ sung xe tập lái: Cơ sở đào tạo lập 01 bộ hồ sơ bao gồm các thành phần theo quy định gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua hệ thống dịch công trực tuyến đến Sở Giao thông vận tải;

- Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, cấp Giấy phép xe tập lái cho cơ sở đào tạo. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Trường hợp cấp Giấy phép xe tập lái điện tử (có mã hai chiều (QR) được kết nối với trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải để truy xuất thông tin về xe ô tô, tuyến đường tập lái và hiệu lực lưu hành ghi trên Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Sở Giao thông vận tải phải tuân thủ các quy định của Luật Giao dịch điện tử, các văn bản hướng dẫn thi hành và cấp Giấy phép xe tập lái điện tử trên Trang thông tin điện tử để cơ sở đào tạo in hoặc lưu trữ trên thiết bị điện tử.

(Điều 12 Nghị định 65/2016/NĐ-CP, sửa đổi tại Nghị định 41/2024/NĐ-CP)

Để giúp mọi người thuận tiện trong việc tra cứu các mức phạt vi phạm giao thông, 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cho ra đời iThong – App tra cứu mức phạt giao thông:

Tải về App iThong trên Android TẠI ĐÂY

Tải về App iThong trên iOS TẠI ĐÂY

Hoặc Quét mã QR dưới đây:

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 417

Bài viết về

lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn