Cơ quan quản lý đường bộ theo Nghị định 44/2024/NĐ-CP

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
14/05/2024 14:33 PM

Cho tôi hỏi, cơ quan quản lý đường bộ được quy định thế nào tại Nghị định 44/2024/NĐ-CP? - Chị Liên (Biên Hòa).

Cơ quan quản lý đường bộ theo Nghị định 44/2024/NĐ-CP

Cơ quan quản lý đường bộ theo Nghị định 44/2024/NĐ-CP (Hình từ internet)

1. Cơ quan quản lý đường bộ theo Nghị định 44/2024/NĐ-CP

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Nghị định 44/2024/NĐ-CP quy định cơ quan quản lý đường bộ, gồm:

- Cơ quan quản lý đường bộ ở trung ương là tổ chức trực thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông đường bộ và được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ là cơ quan quản lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

- Cơ quan quản lý đường bộ cấp huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

- Cơ quan quản lý đường bộ cấp xã là Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã).

2. Thẩm quyền quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được quy định thế nào tại Nghị định 44/2024/NĐ-CP?

Căn cứ Điều 6 Nghị định 44/2024/NĐ-CP, quy định về thẩm quyền quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ như sau:

- Thủ tướng Chính phủ quyết định giao đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia.

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định giao đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc trung ương quản lý cho cơ quan quản lý tài sản ở trung ương, trừ tài sản quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 44/2024/NĐ-CP.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa phương quản lý cho cơ quan quản lý tài sản ở địa phương, trừ tài sản quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 44/2024/NĐ-CP.

3. Quy định về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Căn cứ Điều 3 Nghị định 44/2024/NĐ-CP có quy định về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ và vùng đất gắn với công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (nếu có), gồm:

+ Đường và các công trình phụ trợ gắn liền với đường.

+ Cầu đường bộ và các công trình phụ trợ gắn liền với cầu đường bộ.

+ Hầm đường bộ và các công trình phụ trợ gắn liền với hầm đường bộ.

+ Bến phà đường bộ và các công trình phụ trợ gắn liền với bến phà đường bộ; cầu phao và công trình phụ trợ gắn liền với cầu phao.

+ Trạm kiểm tra tải trọng xe.

+ Trạm thu phí đường bộ.

+ Bến xe.

+ Bãi đỗ xe.

+ Nhà hạt quản lý đường bộ.

+ Trạm dừng nghỉ.

+ Kho bảo quản vật tư dự phòng.

+ Trung tâm quản lý và giám sát giao thông (Trung tâm ITS)/Trung tâm quản lý, điều hành giao thông.

+ Phần đất hành lang an toàn đường bộ đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng.

+ Trung tâm cứu hộ, cứu nạn giao thông đường bộ.

+ Hệ thống công nghệ thông tin, máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý tài sản, điều hành giao thông đường bộ.

+ Các công trình, thiết bị khác của đường bộ theo quy định của pháp luật giao thông đường bộ.

- Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia được xác định như sau:

+ Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có liên quan đến quốc phòng xác định theo quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

+ Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có liên quan đến an ninh quốc gia là tài sản thuộc danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Nguyễn Minh Khôi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 454

Bài viết về

lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn