Thủ tục thương lượng giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh từ ngày 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
10/05/2024 10:34 AM

Cho tôi hỏi thủ tục thương lượng giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh được diễn ra như thế nào? - Ánh Hồng (Bạc Liêu)

Thủ tục thương lượng giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh từ ngày 01/7/2024

Thủ tục thương lượng giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh từ ngày 01/7/2024 (Hình ảnh từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 20/6/2023, Quốc hội chính thức thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023.

Thủ tục thương lượng giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh từ ngày 01/7/2024

Tại Điều 57 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 quy định trình tự, thủ tục thương lượng giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh như sau:

- Người tiêu dùng gửi yêu cầu thương lượng và thông tin, tài liệu liên quan (nếu có) đến tổ chức, cá nhân kinh doanh tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, trang thông tin điện tử hoặc thông qua phương thức liên lạc khác do tổ chức, cá nhân kinh doanh đã công khai hoặc đang áp dụng.

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm tiếp nhận, tiến hành thương lượng với người tiêu dùng trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

- Trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 56 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, người tiêu dùng gửi yêu cầu hỗ trợ thương lượng và thông tin, tài liệu liên quan bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của người tiêu dùng, cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có trách nhiệm chuyển yêu cầu của người tiêu dùng đến tổ chức, cá nhân kinh doanh được yêu cầu thương lượng.

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm tiến hành thương lượng với người tiêu dùng trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu và thông báo bằng văn bản kết quả thương lượng đến cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thương lượng.

- Trường hợp từ chối yêu cầu thương lượng của người tiêu dùng, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu thương lượng, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hiện hành, tại Điều 31 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 quy định về việc thương lượng giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh như sau:

- Người tiêu dùng có quyền gửi yêu cầu đến tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ để thương lượng khi cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm tiếp nhận, tiến hành thương lượng với người tiêu dùng trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Xem thêm Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024.

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 hết hiệu lực kể từ ngày Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 80 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 335

Bài viết về

lĩnh vực Thương mại

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn