Sẽ điều chỉnh, bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
29/04/2024 07:10 AM

Có phải sắp tới sẽ điều chỉnh, bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn hay không? - Văn Chính (Tiền Giang)

Sẽ điều chỉnh, bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn?

S điều chỉnh, bổ sung danh sách xã đc bit khó khăn? (Hình t internet)

S điều chỉnh, bổ sung danh sách xã đc bit khó khăn?

Nội dung được đề cập tại Thông báo 133/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp với các bộ, cơ quan về dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung danh sách các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang giao Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số bảo đảm thống nhất theo quy định tại các Nghị định 75/2023/NĐ-CP và Nghị định 39/2015/NĐ-CP; hoàn thành trước ngày 15/4/2024.

Đồng hời, giao Ủy ban Dân tộc khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất xây dựng Nghị định quy định về việc tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, tiền lương, phụ cấp và các chính sách khác (nếu có) trên địa bàn các xã khu vực III, khu vực II, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 được cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2024.

Chủ động trao đổi, làm việc thống nhất với các tỉnh: Lào Cai, Quảng Ninh để rà soát trách nhiệm, đánh giá tác động, dự kiến nguồn lực thực hiện chính sách và đề xuất giải pháp cụ thể đối với việc bổ sung 02 phường: Bình Minh, Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai và thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh vào danh sách xã khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát, đánh giá tác động, dự kiến nguồn lực thực hiện và đề xuất thời gian áp dụng chính sách cho các xã sau chia tách, sáp nhập địa giới, thành lập mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan; hoàn thiện hồ sơ Quyết định điều chỉnh, bổ sung danh sách các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng tăng cường phân cấp, ủy quyền, đề cao trách nhiệm người đứng đầu các Bộ, cơ quan, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/4/2024.

Như vậy, theo kết luận trên, thời gian tới sẽ hoàn thiện Quyết định điều chỉnh, bổ sung danh sách các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có danh sách xã đặc biệt khó khăn.

Tiêu chí xác định xã đặc biệt khó khăn

Hiện nay, tiêu chí xác định xã đặc biệt khó khăn được hướng dẫn tại Quyết định 33/2020/QĐ-TTg.

Theo đó, xã khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (xã đặc biệt khó khăn) là xã thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Quyết định 33/2020/QĐ-TTg, chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và có 01 trong 02 tiêu chí sau:

(1) Có tỷ lệ hộ nghèo từ 20% trở lên (riêng các xã thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% trở lên hoặc có trên 150 hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu số).

(2) Có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% đến dưới 20% (riêng các xã thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ hộ nghèo từ 12% đến dưới 15%) và có 01 trong các tiêu chí sau:

- Có trên 60% tỷ lệ hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ nghèo của xã;

- Có số người dân tộc thiểu số trong độ tuổi từ 15 đến 60 chưa biết đọc, biết viết tiếng phổ thông từ 20% trở lên;

- Số lao động có việc làm nhưng chưa qua đào tạo từ 3 tháng trở lên chiếm trên 80% tổng số lao động có việc làm;

- Đường giao thông từ trung tâm huyện đến trung tâm xã dài trên 20 km, trong đó có trên 50% số km chưa được rải nhựa hoặc đổ bê-tông.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,151

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn