Chương trình tập huấn nghiệp vụ Đăng kiểm viên đường sắt từ ngày 01/6/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Ngọc Quế Anh
06/04/2024 17:30 PM

Xin cho tôi hỏi chương trình tập huấn nghiệp vụ Đăng kiểm viên đường sắt theo quy định mới như thế nào? - Tuấn Tú (Hải Dương)

Chương trình tập huấn nghiệp vụ Đăng kiểm viên đường sắt từ ngày 01/6/2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 04/04/2024, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 08/2024/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 19/2018/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn đăng kiểm viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt.

Chương trình tập huấn nghiệp vụ Đăng kiểm viên đường sắt từ ngày 01/6/2024

Theo đó, chương trình tập huấn nghiệp vụ Đăng kiểm viên đường sắt từ ngày 01/6/2024 như sau:

- Chương trình tập huấn nghiệp vụ đối với đăng kiểm viên đường sắt bao gồm:

+ Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan;

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam;

+ Các quy trình và hướng dẫn nghiệp vụ đăng kiểm liên quan đến nhiệm vụ được giao;

+ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Chương trình tập huấn nghiệp vụ đối với đăng kiểm viên đường sắt bậc cao bao gồm các quy trình và hướng dẫn nghiệp vụ đăng kiểm liên quan đến nhiệm vụ tham gia hỗ trợ phân tích, xác định nguyên nhân sự cố tai nạn giao thông đường sắt liên quan đến phương tiện giao thông đường sắt khi có yêu cầu.

- Căn cứ vào nội dung chương trình tập huấn nghiệp vụ đối với đăng kiểm viên đường sắt và đăng kiểm viên đường sắt bậc cao theo các nội dung nêu trên, Cục Đăng kiểm Việt Nam:

+ Ban hành chương trình, tài liệu tập huấn nghiệp vụ;

+ Tổ chức thực hiện tập huấn nghiệp vụ;

+ Ban hành Quyết định công nhận đã hoàn thành khóa tập huấn nghiệp vụ.

Hiện hành, tiêu chuẩn đăng kiểm viên đường sắt được quy định tại Điều 9 Thông tư 19/2018/TT-BGTVT như sau:

- Chương trình tập huấn đối với Đăng kiểm viên đường sắt

+ Giới thiệu về Cục Đăng kiểm Việt Nam, đạo đức nghề nghiệp, quy định về trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đăng kiểm, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt;

+ Hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình liên quan đến công tác đăng kiểm đường sắt;

+ Hướng dẫn sử dụng thiết bị kiểm tra, các Chương trình Phần mềm quản lý phương tiện giao thông đường sắt;

+ Nghiệp vụ kiểm tra định kỳ, sản xuất lắp ráp và hoán cải phương tiện giao thông đường sắt;

+ Nghiệp vụ thẩm định hồ sơ thiết kế hoán cải phương tiện giao thông đường sắt;

+ Nghiệp vụ kiểm tra không phá hủy;

+ Nghiệp vụ đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn vận hành đường sắt đô thị.

- Chương trình tập huấn đối với Đăng kiểm viên đường sắt bậc cao

+ Tập huấn nghiệp vụ thẩm định hồ sơ thiết kế mới phương tiện, thiết bị;

+ Nghiệp vụ kiểm tra nhập khẩu các loại phương tiện giao thông đường sắt;

+ Nghiệp vụ tham gia phân tích, xác định nguyên nhân sự cố tai nạn giao thông đường sắt khi có yêu cầu.

Quy định mới về tiêu chuẩn của đăng kiểm viên đường sắt từ ngày 01/6/2024

Cụ thể, tiêu chuẩn đối với đăng kiểm viên đường sắt từ ngày 01/6/2024 sẽ được quy định như sau:

(1) Đối với đăng kiểm viên đường sắt

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm;

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm;

- Hoàn thành khóa tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên đường sắt;

- Có thời gian thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên đường sắt tối thiểu 12 tháng. Trường hợp có thời gian làm việc liên quan đến quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa, sản xuất, lắp ráp phương tiện giao thông đường sắt cộng dồn tối thiểu 36 tháng (căn cứ theo hợp đồng lao động và hồ sơ bảo hiểm xã hội) thì thời gian thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên đường sắt tối thiểu 06 tháng.

(2) Đối với đăng kiểm viên đường sắt bậc cao

- Có thời gian giữ hạng đăng kiểm viên đường sắt tối thiểu 05 (năm) năm;

- Hoàn thành khóa tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên đường sắt bậc cao.

(Điều 4 Thông tư 19/2018/TT-BGTVT (sửa đổi tại Thông tư 08/2024/TT-BGTVT))

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 468

Bài viết về

lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn