TP.HCM hướng dẫn cách thu phí lòng đường, vỉa hè từ 01/01/2024

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
28/12/2023 08:42 AM

Tôi muốn biết TP.HCM đã có những hướng dẫn nào trong việc thực hiện thu phí lòng đường, vỉa hè từ 01/01/2024? – Hải Hùng (TP.HCM)

TP.HCM hướng dẫn cách thu phí lòng đường, vỉa hè từ 01/01/2024

TP.HCM hướng dẫn cách thu phí lòng đường, vỉa hè từ 01/01/2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 25/12/2023, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã ban hanh Hướng dẫn 15858/HD-SGTVT thực hiện một số quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có các nội dung hướng dẫn cách thu phí lòng đường, vỉa hè từ 01/01/2024.

 

Hướng dẫn 15858/HD-SGTVT

TP.HCM hướng dẫn cách thu phí lòng đường, vỉa hè từ 01/01/2024

Sở Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số quy định về quản Iý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành plhố Hồ Chí Mính như sau:

* Về nội dung hướng dẫn chung

(1) Lòng đường và hè phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông, trường hợp được phép sử dụng ngoài mục đích giao thông phải đáp ứng điều kiện theo Điều 4, Quyết định 32/2023/QĐ-UBND.

(2) Việc khai thác, sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông cần đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia kiểm tra, giám sát, phản ánh; đơn vị quản lý đường bộ phải xây dựng kế hoạch, giải pháp, lộ trình, phân công trách nhiệm cụ thể, lựa chọn các tuyến đường, khu vực đáp ứng các tiêu chí, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định tại Quyết định 32/2023/QĐ-UBND.

(3) Các đơn vị quản lý đường bộ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng; bảo đảm thống nhất đồng bộ trên toàn địa bàn quản lý và trên toàn thành phố.

(4) Bề rộng hè phố khi xem xét sử dụng tạm thời ngoài mục đích giao thông không tính đến phạm vi chiếm dụng của cây xanh, mảng xanh, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình tạm hiện hữu.

(5) Tổ chức, cá nhân sử dụng tạm thời hè phố để kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa, để xe hai bánh không thu tiền dịch vụ trông, giữ xe, điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình, điểm trông, giữ xe có thu phí trên hè phố thực hiện theo danh mục các tuyến đường do Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành.

(6) Việc thi công, lắp đặt các công trình trong phạm vi lòng đường, hè phố thực hiện theo quy định về thi công trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

(7) Tra cứu thông tin về Quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng của Sở Giao thông vận tải; các văn bản quy định liên quan đến quản lý, thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố;... trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải https://sgtvt.hochiminhcity.gov.vn/ hoặc quét mã QR.

* Về cấp phép, thu nộp phí:

- Trình tự, cách thức cấp giấy phép sử dụng

+ Sở Giao thông vận tải, UBND quận, huyện, Thành phố Thủ Đức xem xét cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố theo quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

+ Trình tự, cách thức thực hiện thủ tục hành chính thực hiện theo Điều 12 Quyết định 32/2023/QĐ-UBNDQuyết định 4697/QĐ-UBND năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công bố thủ tục hành chính đặc thù trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng của Sở Giao thông vận tải (đính kèm).

- Đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí:

Theo Kế hoạch 6132/KH-UBND năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí:

+ Sở Giao thông vận tải tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường (bao gồm dải phân cách, đảo giao thông) trên các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải quản lý theo quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố đối với các tuyến đường do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý theo quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Mức phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố

Công thức để xác định mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố như sau:

Số phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố = Mức phí của tuyến đường x Diện tích sử dụng x Thời gian sử dụng

Trong đó:

+ Mức phí của tuyến đường được xác định theo Điều 2 Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND và danh mục các tuyến đường được phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố do Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành, trong đó xác định rõ các tuyến đường trung tâm và các tuyến đường không phải trung tâm.

Danh mục các tuyến đường trung tâm của 05 khu vực đính kèm tại Phụ lục III Hướng dẫn này.

+ Thời gian sử dụng:

(i) Nếu số ngày sử dụng tạm lòng đường, hè phố dưới 15 ngày trong tháng, thời gian sử dụng là 0,5 tháng.

(ii) Nếu số ngày sử dụng tạm lòng đường, hè phố từ 15 ngày trở lên trong tháng, thời gian sử dụng là 01 tháng.

Xem thêm tại Hướng dẫn 15858/HD-SGTVT ban hành ngày 25/12/2023.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,772

Bài viết về

Chính sách mới của TPHCM

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn