Mức chi thu nhập tăng thêm với cán bộ, công chức, viên chức TPHCM mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
01/11/2023 17:39 PM

Quy định về mức chi thu nhập tăng thêm với cán bộ, công chức, viên chức TPHCM theo Nghị quyết 98/2023/QH15 là bao nhiêu?

Quy định về mức chi thu nhập tăng thêm với cán bộ, công chức, viên chức TPHCM (Hình từ internet)

Mức chi thu nhập tăng thêm với cán bộ, công chức, viên chức TPHCM

HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND quy định về chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (có hiệu lực từ ngày 29/9/2023).

Theo đó, mức chi thu nhập tăng thêm với cán bộ, công chức, viên chức TPHCM như sau:

(1) Chi thu nhập tăng thêm theo hệ số căn cứ vào mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ đối với:

- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi Thành phố quản lý.

- Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh.

- Người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

- Công chức đang làm việc tại các cơ quan trung ương trên địa bàn Thành phố nêu tại điểm a, b và c khoản 6 Điều 2 Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND.

(2) Chi thu nhập tăng thêm theo mức tiền cụ thể đối với:

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động do cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp ký hợp đồng lao động thực hiện công tác hỗ trợ, phục vụ theo quy định của pháp luật thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội có tính chất đặc thù do Thành phố quản lý nêu tại khoản 5 Điều 2 Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND và các cơ quan trung ương trên địa bàn Thành phố nêu tại khoản 6 Điều 2 Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND.

- Người được tuyển dụng vào làm việc theo chỉ tiêu biên chế được giao trong các hội có tính chất đặc thù nêu tại khoản 5 Điều 2 Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND.

- Công chức đang làm việc tại các cơ quan trung ương trên địa bàn Thành phố nêu tại điểm d, đ, e, g, h, i, k và l khoản 6 Điều 2 Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND.

(3) Mức chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Thành phố, cụ thể như sau:

- Đối với 05 tháng cuối năm 2023:

+ Đối với các đối tượng được chi thu nhập tăng thêm theo hệ số căn cứ vào mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ: Hệ số chi thu nhập tăng thêm tối đa là 0,8 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ.

+ Đối với các đối tượng được chi thu nhập tăng thêm theo mức tiền cụ thể: mức chi tối đa 03 triệu đồng/người/tháng.

- Từ năm 2024 đến hết thời gian thí điểm của Nghị quyết 98/2023/QH15:

Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định mức chi thu nhập tăng thêm theo hệ số và theo mức tiền cụ thể đối với các đối tượng nêu tại Điều 2 Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND trong dự toán ngân sách hàng năm trình Hội đồng nhân dân Thành phố.

Thời gian thực hiện chính sách chi thu nhập tăng thêm

Chính sách chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND được thực hiện từ ngày 01/8/2023 đến hết thời gian thí điểm của Nghị quyết 98/2023/QH15.

Xem thêm nội dung tại Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 36,304

Bài viết về

Tiền lương cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn