Sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
09/07/2020 14:37 PM

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan tại Luật Nhà ở 2014, Luật Đấu thầu 2013, Luật Đầu tư công 2019,...

sửa luật nhà ở, luật đấu thầu, luật đầu tư công

Sa đổi, bổ sung Lut Nhà , Lut Đu thu, Lut Đu tư công (nh minh ha)

Sa đi mt s ni dung ti Luật Nhà ở 2014

- Khoản 3 Điều 36 (Các hình thức bố trí nhà ở để phục vụ tái định cư) được sửa đổi như sau:

"Nhà nước trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước, công trái quốc gia, trái phiếu, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước hoặc đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao trên diện tích đất được xác định để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo quy hoạch được phê duyệt để cho thuê, cho thuê mua, bán cho người được tái định cư."

- Bỏ cụm từ "đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao" tại khoản 1 Điều 53 (Các hình thức phát triển nhà ở xã hội);

- Bãi bỏ điểm b khoản 3 Điều 40, điểm b khoản 1 Điều 114.

Sa đi mt s ni dung ti Luật Đấu thầu 2013

- Bỏ cụm từ "dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)" tại khoản 3 Điều 1 (Phạm vi điều chỉnh);

- Bỏ cụm từ "thực hiện gói thầu thuộc dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất của nhà đầu tư được lựa chọn" tại khoản 2 Điều 3 (Áp dụng Luật đấu thầu, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế);

- Bãi bỏ Điều 68;...

Sa đi mt s quy đnh ca Luật Đầu tư công 2019

Bỏ cụm từ "trừ dự án quan trọng quốc gia" tại khoản 4 Điều 40 (Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án).

Ngoài ra, Luật còn sửa đổi một số quy định tại Luật Giá 2012, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017, Luật Khí tượng thủy văn 2015, Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 14,895

Bài viết về

lĩnh vực Đầu tư

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn