Cập nhật Nghị định 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh vận tải bằng ô tô

20/01/2020 11:48 AM

Ngày 17/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Theo đó, quy định việc chuyển tiếp về cấp và sử dụng phù hiệu, biển hiệu đối với xe ô tô kinh doanh vận tải như sau:

- Đối với xe tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe tải, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe hợp đồng có sức chứa từ 09 chỗ trở lên (kể cả người lái xe), xe ô tô vận tải khách du lịch có sức chứa từ 09 chỗ trở lên (kể cả người lái xe) đã được cấp phù hiệu hoặc biển hiệu trước ngày 01/4/2020 không phải thực hiện cấp lại cho đến khi hết hiệu lực hoặc đến khi thực hiện cấp lại;

- Đối với xe hợp đồng có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái xe), xe ô tô vận tải khách du lịch có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái xe) đã được cấp phù hiệu hoặc biển hiệu theo quy định tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP phải thực hiện cấp lại phù hiệu theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP và dán cố định trên xe ô tô kinh doanh vận tải. Thời gian thực hiện xong trước ngày 01/7/2021.

Trường hợp xe ô tô có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái xe) đã được cấp phù hiệu xe hợp đồng trước ngày 01/4/2020 (sử dụng phần mềm tính tiền quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 10/2020/NĐ-CP) nếu có nhu cầu thực hiện theo loại hình xe taxi phải thực hiện cấp lại phù hiệu xe taxi để hoạt động kinh doanh theo quy định.

Bên cạnh đó, trước ngày 31/12/2021, người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 86/2014/NĐ-CP thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trước ngày 01/4/2020 phải đáp ứng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 67 Luật giao thông đường bộ 2008.

Các xe ô tô buýt hoạt động trước ngày 01/4/2020 nhưng chưa phù hợp với quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định 10/2020/NĐ-CP được phép hoạt động đến khi hết niên hạn sử dụng theo quy định.

Trước ngày 31/12/2021, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách đã được cấp phù hiệu, biển hiệu theo quy định tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP thì phải có dây an toàn tại các vị trí ghế ngồi, giường nằm (trừ xe buýt nội tỉnh).

Nghị định 10/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2020 và thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,487

Bài viết về

lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn