Tiếp tục quyết liệt cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính

12/06/2019 07:46 AM

Đây là chỉ đạo nổi bật của Thủ tướng tại Nghị quyết 39/NQ-CP ngày 11/6/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, để hoàn thành tất cả các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2019, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương  thực hiện một số nội dung sau:

- Các bộ, cơ quan, địa phương phải tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực quản lý;

- Triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP ngày 01/01/2019, Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 01/4/2019;

- Chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng thể chế, chính sách;

- Tiếp tục quyết liệt cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết, gây phiền hà cho doanh nghiệp, bảo đảm tiến độ đã đề ra, không để lợi ích nhóm chi phối;

- Tăng cường phối hợp, không để xảy ra tình trạng chồng lấn, chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra, điều tra; cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Xem chi tiết nội dung tại Nghị quyết 39/NQ-CP ngày 11/6/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,671

Bài viết về

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn