Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Sau đây là loạt bài viết liên quan đến chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn