Mở rộng thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của CQT

20/04/2018 08:57 AM

Ngày 16/4/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 526/QĐ-BTC về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Quyết định 526/QĐ-BTC về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử

Theo đó, Bộ Tài chính quyết định thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Giao Tổng cục Thuế căn cứ hệ thống CNTT quản lý hóa đơn điện tử để quyết định lựa chọn doanh nghiệp tham gia thí điểm ngoài các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM như hiện nay.

Quyết định  526/QĐ-BTC có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,572

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn